[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<301302303304305306307308309>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

jednoho dne přišle. A juž sě nám dokonalo pověděnie Jákob patriarchecizojazyčný text, kdyžto Josef, syn jeho, ztratil sě bieše a druhý syn, Simeon, dlúho sě nevrátil. Tu Jákob jich žělejě, takto mluvil, pláčě k svým synóm: Zbavili ste mě mých synóv, tiem pomóžete mým starým šědinám spieše k smrti. Aj toť svatý Petr apoštol počátek i založenie svaté cierkve, chvála i čest všěch svatých apoštolóv, již šel od nás pryč a ny siré po sobě ostavil. Takež svatý Pavel, věrných křesťanóv čeledín, utěšitel svých přátel, zašel od nás, juž ho viec zde nenaleznem. Juž sě to dokonalo jest, co j’ David prorok řekl: Povrhli sú tvých svatých těla jako umrlú mrchu na pokrm ptačstvu. Kde jest juž běh svatého Pavla a počěstná prácě jeho svatých nóh, juž jest všeho zbyl i ušel a nebojě sě ani jětie ani žalářě, ani závornieho zavřěnie, ani jeho světiej rucě viec budeta k svázaní poskyteně. Kde sú juž usta dóstojného mluvenie, kde juž jazyk rady múdré a duch dobřě libý bohu svému? Ó, bratře milý Timotee, chvalmy z toho hospodina, jež mu již nenie tohoto světa modlitev třěba, neb sě juž tam na věky raduje. I kto by nekvielil tuto tak slavnú dvú otcí apoštolú, jenžto sta slavně obdržala čest i chválu u hospodina. Aj toť sta vedena jako dva zlořečená hanebně na smrt. Ó, bratře muoj Timotee, by byl viděl svýma očima žalostivé jich skonánie pro velikú žalost, sám by sobě byl až do smrti zateskl, ale jež si tu toho sám neviděl, protožť sě lehčějie zdá jich žalostné skonánie. Kto by byl tu nezaplakal, kdyžto jě otsúdichu na smrt, svatého Petra, aby ukřižovali, a svatému Pavlu, aby hlavu stěli. Byl by viděl tehdy množstvie židóv i pohanóv, ani za ním jdúce, tepú jě, porúhají sě jim a v svatú tvář jim plijí, ana jako tichá dva beránky nic neodmlúváta. A když ta hodina přijide přěhrozná, ruozno jě rozvedše, jich rucě

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).