[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<238239240241242243244245246>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

neostane tebe i kamene proto, jež jsi nepoznalo času navščievenie tvého. Ale jež hospodin milostivý hřiešných lidí, aby sě polepšili, dlúho čaká, aby Židé omluvy nejměli, čtyřidcěti let hospodin jich pokánie čakal a mezi ně své apoštoly a vlášče svatého Jakuba, aby jim slovo buožie kázali, poslal. A když jsú jich svatým napomínaním nemohli ku pokání navésti, přěpustil hospodin mezi nimi hrozné zázraky. Najprvé ukázala sě jedna přěsvětlá hvězda k meči velmi podobná, přěs cělé léto jako plamen hořiec. Na jedny také židovské hody o pólnoci dlúho blýskota stála, ež jsú všichni, by den byl, mňeli. Několiko také dní, když slunce za horu zašlo, viděni jsú vuozové a množstvie oděncóv, v uoblaciech sě obnášějíc. A potom čtvrté léto přěd jeruzalémským obležením jeden člověk, Ananiášóv syn, toho dne na židovské letnicě počě nemotorným hlasem volati, jako by sě z smysla vztrhl, a řka: Hlas na vzchod sluncě, na západ sluncě, hlas na kříž světa, hlas na nevěsty i ženichy, hlas na všěchny lidi. To Židie uslyšěvše, jeho sě nabili. A čím jeho viece bili, an tiem viece volal a řka: Běda, běda, běda Jeruzalému městu. Proněžto přěd súdci jeho přivedše, kázali až do kostí dráti. Ale pro to on ani sě modlil ani plakal, ale vždy volal hrozným křikem: Běda, běda jeruzalémskému městu.

Proto sě Židie ti, tak veliké zázraky viděvše, nepolepšili ani pokáli, po těch čtyřidcěti letech přěpustil hospodin, ež Vespezianus a Titus oblehše to město, všecko obořili. O tom sě tak píše,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 4 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).