[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<124125126127128129130131132>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

to jest sěm přijěl, aby jě zjímajě svázány přivedl přěd židovské starosty. Tu řěč svatý Pavel uznamenajě, tiem viece a snažnějie pohaňováše židy ty, jižto v Damašku bydléchu, toto vždy potvrzijě, jež jest pravý buoh Jezus Kristus.

Život svatého Julie tuto sě vypravuje

Svatý Julianus biskup, jako někteří mistři chtie, byl jest ten Šimon malomocný, jenž byl Jezukrista na oběd pozval. Na němžto obědě Maria Magdaléna v duom všedši, jeho svaté nohy mazala. A potom, když náš spasitel na nebesa vstúpil, tehda světí apoštoli svatého Juliana biskupem učinili. V němžto biskupství mnoho svatých divuov učinil a zvlášče tři mrtvé vzkřiesil a buohu slúžě skoro potom skončal. Amen.

Život svatého Juliana tuto sě vypravuje

Byl jest druhý svatý Julian, jehožto jest byl bratr svatý Julius. Ta dva svatá bratřěncě jednoho času vstavše, šla jsta k ciesařovi, jemužto Theodozius řekli, a byl jest křesťan buohobuojný. Na němžto počěsta prositi, aby jima otpustil, kdež byšta nalezla pohanské chrámy obořiec buohu na čest kostel udělala. Na tom jě ciesař milostivě uslyšal a po všěch vlastech listy rozeslal přikazujě, aby jich na všem poslušno bylo a všickni jim, jakž by kto chtěl ciesařovu milost jmieti, pomáhali. A když jednoho času ta dva svatá bratřěncě jeden kostel na tom miestě, ješto Gaudianum slóve, dělásta a jima všickni, kteříž rádi jidechu ciesařovi k libosti, dělati pomáháchu, přihodilo sě, ež jedni lidé s vuozem jěti tady jmajíc, počěchu sě raditi, kak by sě tu nestaviec,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).