[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

službě připósobiti a buohu ji dáti a ot světa ji otlúčiti. Ale diábel, lidského národa nepřietel, to uznamenav jednoho z slúh jejie otcě k milování podnietil, jal sě jiej mluviti. A když na to mysléše, ež jemu, tak sprostnému sluzě, té urozené panny nelzě bylo jmieti, k jednomu čarodějníku šel, veliké jemu dary dáti slíbil, moh li by jemu k tomu kak pomoci, neb kterú radu dáti. K tomu čarodějník otpovědě a řka: Já toho učiniti nemohu, ale chceš li, pošli tě k mému pánu, diáblu, učiníš li to vše, cožť on tobě káže, obdržíš to vše, což žádáš. K němužto ten mladec vecě: Hotov sem učiniti, což mi káže. Tehda ten čarodějník napsav list, po tom jistém mladečku diáblu poslal. A ten list v tato slova byl psán: Jakžto ty vieš, muoj pane, jmám toho s právem snažen býti, abych tobě, kterýmž mohu činem, křesťany v tvú moc uvedl, aby sě strana tvá i tvuoj zástup na každý den šířil a spořě vzmnožil. A protož proši tebe, aby tohoto mladečka, jenžtoť hoří u milosti k takéjto panně, ráčil jemu k jeho žádosti spomoci, abych já sě v něm posvelíčal a jiné k tobě tiem snažnějie potom po tvéj vuoli přivodil. Ten list čarodějník dav tomu mladečkovi, rozkázal jemu a řka: Takúto noc o prvospiech šed, stuojž na rově, v němžto pohanské tělo leží. A tak na rově stoje vuolajž k sobě diábly, tento list nad sobú držě, a inhed u tebe budú.

A když to ten mladec všecko učinil, v noci šed na pohanském rově stoje,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).