[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<99100101102103104105106107>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

kázal jeho v čirém poli k jednomu [dřevu]text doplněný editorem[369]doplněno Hankou in margine přiviežíc střieleti. Jehožto svaté tělo na všě strany střielevše, mniec, by umřěl, odtad pryč šli. A potom u malých dnech svatý Šebestián obrátiv sě opět na vzchod ciesařové sieni, šed počě na ciesařě volati, jej z toho treskcě, ež křesťanóv nenávidiece, jim mnoho zléh’ činíta. V tu dobu ciesařě otázasta, ten li je toto Šebestián, jehožto svě byla kázala ustřieleti. Jimažto svatý Šebestián otpovědě: Na to muoj hospodin vzkřiesil, abych váma prorokoval z toho, jež mnoho zlého buožím sluhám činíte. Tehda ciesař sě rozhněvav, kázal jeho tak dlúho kyji bíti, až na tom miestě skončal a buohu sě dostal. To sě dálo po buožiem umučení dvě stě osmdesát sedmé léto.

Život svaté Nětišě dievky

Svatá Nětišě, dievka přěmúdrá, jakž o niej píše svatý Ambrozius, třinádcte let vstáři jsúci, pro Jezukrista svú krev prolila. A což jiej v letech scházalo, to jest v niej múdrost nahrazovala. A když jie jeden čas syn starosty ciesařova zazřěl, sobě ji za chot pojieti zamyslil. Proněžto mnoho jiej darovati slíbil, chtěla li by jemu na tom povoliti. Jemužto svatá Nětišě otpověděla a řkúc: Otstup ote mne, zlého hřiechu počátku, nebezpečné smrti obroče, neb již jiného jmám prvého než tě, ješto mě spravedlně miluje, jenžto jest krásný, urozený, mocný, silný a nad tě bez miery ve všem dobrém přědčí. Jehožto matka čistá děvicě jest, jehožto otec ženské hlavy nezná. Jemužto anděli slúžie, jehožto krásě

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).