[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

ten list v rucě držě a jím nad sobú mávaje, k sobě diábluov pozvav a řka: Kde jste, poďte sěm, ať k vám své poselstvie zději. Tehda inhed diáblový starosta s množstvím jiných diábluov přišed, ten list jemu z rukú vzav, přěčetl. A inhed k tomu mladečkovi řekl: Věříš li u mě, ať tvú vuoli naplni? K tomu mladec otpovědě: Pane, věři v tě. Jemužto diábel vecě: Otpoviedáš li sě Jezukrista svého? Mladec vecě: Otpoviedaji. K tomu diábel vecě: Nevěrní jste vy, křestěné, když mne vám třěba, tehda ke mně jdete. A když vaši vuoli naplni, tehda ode mne jdete a mne zapřiec, opět k Jezukristovi sě navrátíte. A on, jež přěmilostivý jest, inhed jest hotov k svéj milosti vás přijieti. Ale chceš li, ať tvá vuole bude naplněna, zapiš mi svú rukú na listě, jež sě Krista otpoviedáš a křesťanské viery a jež jsi sluha muoj a se mnú chceš vše trpěti. V ten slib ten mladec podnikl, svú rukú list napsal, kak sě jest Jezukrista i křesťanské viery otpověděl a sě diáblovi v službu porobil.

A jakž sě to brzo stalo, tak inhed starosta diáblový jiné diábly, jižto z nečistých hřiechóv lidi pokúšějí, k téj panně poslal, aby přijdúce jejie srdce k tomu mladečku obrátili. Jižto diábli k téj panně přišedše, tak sú jejie srdce změnili, ež ona na zemi padši, počě k uotci milostivě mluviti a řkúc: Smiluj sě nade mnú, otče milý, smiluj sě nad svú dcerkú. Nedaj mi zahynúti, otdaj mě za takéhoto sluhu tvého. Pakli toho neučiníš a mně přěd tebú mřieti

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).