[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

[…]text doplněný editorem co mluvíš. K němužto žid vecě: Věř mi, kněže, ež dnes sluncě s sluncem zajde, točíš ty, když dnes slunce zajde, umřeš. K němuž svatý Bazilius vecě: Co ty tomu dieš, až já dnes neumru? K tomu žid vecě: Toho je nelzě, kněže. K němuž svatý Bazilius vecě: Budu li do šesté hodiny žív zajtra, co tomu učiníš? Žid vecě: Budeš li do té hodiny živ, tehda já také umru. K tomu svatý Bazilius: Umři, hřiechu, a buď žív Kristu. Žid vecě: Vědě, co tiem sluovem mieníš. Budeš li do té hodiny žív, učini to, nač mě namlúváš. Tehda svatý Bazilius, kakž koli podlé přirozeného běhu v tu hodinu jměl umřieti, všakž za to buoha poprosiv, nazajtřie až do polodne žív byl. To žid uzřěv, velmi sě podivil, v Jezukrista uvěřil. A svatý Bazilius vši svú sílu sebrav, šed do kostela toho žida pokřtil a inhed sě vrátiv na své lože, skončal a buohu sě dostal. To sě dálo po buožiem narození tři sta sedmdesáté léto.

Život svatého Jana, patriarchy alexandřského

Svatý Jan, patriarcha alexandrinský, jsa jedné noci na modlitvách, uzřěl u vidění jednu nádobnú pannu v uolivovém ruždie věnci, jiejžto sě velmi podivil, otázal, která by byla. Jemužto ona otpovědě: Já jsem milosrdie, ješto sem syna buožieho s nebes na zemi svábila. Pojmi mě sobě za chot a budeť líbo. Tehda svatý Jan tomu urozoměv, ež skrzě olivu znamenává sě milosrdie, od toho dne jal sě tak všěm chudým milosrden býti, až jemu již lidie jinak

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).