[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

jiej toho všeho zapřěl. K němužto ona vecě: Chceš li, ať tobě uvěři, poďva zajtra oba do kostela! Tehda muž vida, ež sě to jí dále tajiti nemuož, jiej vše pořád pověděl, kak sě jest diáblovi zapsal.

To ona uslyšěvši, se všeho srdcě vzdechla a inhed vstavši, k svatému Baziliovi šla a jemu vše pořád, jakž sě jiej a jejie hospodáři přihodilo, pověděla. Tehda svatý Bazilius jejie hospodářě k sobě pozvav, ot něho jeho přieběh vešken uslyšav, k němu vecě: Chceš li, synáčku, navrátiti sě k svému spasiteli Jezukristu? K tomu on otpovědě: Milý otče, rád bych, ale nemohu, neb jsem mého Jezukrista a viery křesťanské, svú rukú zapsav, sě zapřěl, otpověděl, diáblu sem sě i s tělem i s duší dal i poručil. K němužto svatý Bazilius vecě: Nejměj na to péčě, milostivý jest hospodin a tě, kajícieho, k svéj milosti přijieti jest hotov. A to řek svatý Bazilius, toho mladečka uchopiv, svatého křížě znamenie na jeho čele učiniv, jeho za tři dni zavřieti kázal. A potom jeho navščieviv, jeho otázal a řka: Synu, kak sě máš? Jemužto on otpovědě: Otče svatý, jmám sě velmi nesnadně a nemohu snésti hrozného křiku a jich strašenie, ani držiece list přěd mýma očima, opakují mi a řkúce: Tys k nám přišel, ne my k tobě, a tak mě za obyčěj zamucijí. K němužto svatý Bazilius vecě: Neboj sě, synu, neboj sě jich, jediné pravú vieru k buohu jměj. Tehda v tu hodinu málo jeho pokrmiv, opět na jeho čele kříž učiniv, jeho zamekl za tři dni. A potom jeho navščieviv […]text doplněný editorem

[…]text doplněný editorem[396]chybějící list, text doplněn V. Hankou podle PasKlemA na vlepený list

[…]text doplněný editorem

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).