[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<105106107108109110111112113>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Vincencius, ulyz sě, vecě: Toho jsem dávno žádal, co nynie pro mého Jezukrista trpi. Z toho sě Dacianus rozhněvav, počě jemu všěmi mukami hroziti. K němužto svatý Vincencius vecě: Přěsčastný sem, neb čím sě na mě viece hněváš, tiem se mnú věcší milost činíš. A protož, nemilostivý, hubený člověče, všě moci proti mně snažně postav a uzříš to, ež budu buoží mocí mocnějí i silnějí trpěti než ty mučiti. Proti tomu počě Dacianus volati na ty, jižto mučiechu, aby sě lépe snažili metlami a kyji bíti. To vida svatý Vincencius, vecě: Co tomu dieš, Daciane? Aj toť mne sám mstíš nad mými nepřátely. Tehda Dacianus k těm, ješto mučiechu, vecě: Hubenci, nic nečiníte, a vy ste jindy na zlodějích a na vražedlníciech vymučovali, ež jsú vám pravdu, co jste tázali, pravili. A teď jediný sám Vincencius na vašě mučenie netbá! V tu hodinu katové sě snažiti počěchu, vzemše hřebeny železné, počěchu svatý život až do kostí dráti, z jehožto svatého živuotu všěcka krev ven tečieše a všěcky kosti jeho i vazové rozstúpichu sě tak, ež třěva jeho vně viděti muožiechu. V tu dobu vecě Dacianus: Smiluj sě nad svú mladostí, ó, přěkrásný mladečku Vincencí, ještě sě muožeš dobřě zhojiti! K němužto svatý Vincencius vecě: Ó, jedovatý diábluov jazyče, tvých sě múk nic neboji, ale to sě najviece strachuji, ež sě nade mnú slibuješ smilovati. Ale já, čím sě ty viece hněváš, tiem sě já viece raduji a nechci, by toho co umnil, cožs nade mnú učiniti zamyslil. Tehda Dacianus kázal železnú lésu připraviec

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).