Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

přísežných, nežli od koho přemožen býti svědectvím týchž přísežných.

O svědectví přísežných ze vsi

Přísežní veští, kteříž příslušejí k městskému soudu a o všech přech, kteréž v meziech těch vsí ležie, před soudem mohú svědčiti jako svrchovaní přísežní města.

Svědkové přísežní a konšelé nebuďte jmenováni

Starodávný obyčej městský jest, jestliže strana zavieže se své pře dovésti úředníkem neb konšelem, nenie potřebie, aby jej jmenoval pravým jménem, jako jiní svědkové v některých přech, dřieve nežli by vystaveni byli, zvykli jsú býti jmenováni.

O řečňování a svědectví přísežného

Přísežný mluvě slovo něčí před soudem, nemóž tomu svědčiti v též při, za něhož mluví.

Které svědectvie přísežných odehnáno bývá svědectvím jiných přísežných

Panna jedna žalovala na ženu bratra svého z pěti kop dluhu, řkúc, že svú žalobu chce provésti svědectvím přísežných, ale obžalovaná odpierajíc řekla, že též svědectvím přísežných neviny své chce dovésti, žádajíc naučenie, zdali nebude moci lépe sebe i sbožie svého přísežnými obdržeti nežli přísežnými přemožena býti. Na to bylo usúzeno k straně panny, že lépe muož své řečí dovésti přísežnými, nežli obžalovaná svého odporu, jenž upřiemo nemóž doveden býti. Ale jinéť by bylo, ač by odpor zapieraní v sobě zavieral, jako v příkladě, by obžalovaná byla řekla: pět kop byla jsem dlužna, jichžto nynie nejsem dlužna neb

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).