Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

listuov, a poněvadž chvalitebnější jest dobrá pověst nežli zlá, radše dopuštěn bývá každý k obraně své dobré pověsti, nežli by měl doveden býti zlopověstný.

O svědectví přísežných o to, což sami vidie neb slyšie od svých spolupřísežných

Přísežní, kteříž jsú osobně při některých smlúvách nebyli, ještě o těch věcech, o nichž jsú od svých spolupřísežných, před nimižto pře byly jsú přemietány, nebo o slibiech učiněných před nimi, slyšali, mohú svědectvie vydati.

Ktož jest podvakrát obžalován z krádeže, nemóž svědčiti, by se pak vyvedl

Podvakrát z krádeže obžalovaný, by pak krádež u něho nebyl nalezen, a by se pak i očistil, avšak vždy potom od svědectvie bývá odvržen jako zlopověstný.

O nejistém svědectví přísežných

Žalobník chtě přemoci obžalovaného z dluhuov vedl jest přísežného k svědečstvie, jenž jest takto seznal: pamatuji dobře, že obžalovaný vyznal přede mnú, že by dlužen byl žalobníku penieze, ale mnoho li peněz, že sem zapomanul, nemohu jistě věděti. To slyše obžalovaný, odpověděl: znám se, že sem jemu dlužen puol kopy, a otázku činím, zda li to zaplatě vedlé vyznánie přísežného, jenž žádného jistého počtu peněz nevyslovil, nebudu od jeho žalob zproštěn. Na to bylo konečně usúzeno: jestliže mimo zaplacenie puol kopy žalobce zvětšie žaluje na súpeře, z toho jemu proti nejistému seznání přísežného vedlé spravedlnosti bude odpoviedati, nebo nejisté aneb sstálé vyznánie přísežného jakož žalobníku neprospievá, též obžalovanému neškodí.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).