Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

O svědcích jmenovaných, kteříž umierají dřieve, než je vystavie k soudu

Ač svědek jmenovaný umřel by dřieve, než by čas přišel, kterýž jej měl vystaviti, má straně pójčeno býti, aby jiného tak hodného a věřícieho miesto onoho postavil, ač by také přísežní k žádosti strany navštievili svědka nemocného a jeho slova vyslyšali.

Z bláznivého jmenování svědkóv žalobník a obžalovaný odsúzeni bývají

Přihodilo se, že otčím sirotkóv, když tři přísežné k duovodu úmysla svého, jako z ortele od sebe vyneseného obdržal, před soudem bieše vystavil, nenie vědomo, kterým hnut jsa duchem, nejsa puzen řekl jest: pane rychtáři a páni konšelé, k svědectví těchto přísežných, kteréž sem vystavil, přivedu brzy a hned, dřieve než od soudu vstanete a když ještě souditi budete, viece jiných hodných lidí, jimižto jako svědky spolu s přísežnými těmi úmyslu svého dóvodu a dokáži, že spravedlivú při mám, a toho však jest neučinil, ačkoli jednoho jest jmenoval, avšak ani téhož, ani kterého jiného jest přivedl ani vysadil, i když se soud dokonal. Žádali jsú sirotci k své straně nálezu, poněvadž jich otčím nejsa připuzen, svědečstvie nálezem konečným jakožto dostatečné jemu pójčené dobrovolně řekl rozmnožiti neb přivětšiti, aniž k čemuž se zavázal, bieše k skutku přivedl, zdali jest v své při nepadl a oni své spravedlnosti zdali jsú nedosáhli? Na to jest konečně usúzeno: poněvadž otčím sirotčí nejsa puzen k duovodu své pře viece svědky, nežli přísežnými, kteréž bieše vystavil, dobrovolně se zavázal,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).