Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

když chtějí, avšak že vždycky přísežní mají se varovati, aby nebyli v podezření, žádají li strany konce před nimi a před jich řečníky mají psáni býti. Ale rychtář jediné, leč by ortel pro něho, pro jeho práva a pokuty byl by hledán, k předřečenému spisování dopuštěn býti nemá jako podezřený. A také když rychtář o to, což se odsúzenie a pokut jeho dotýče, žádá dopuštěn býti k vyššiemu vyslyšení, tehda písaři práva jeho i přísežným, kteříž k vyššiemu právu a k rozsúzení to vznášejí, z svého vlastnieho měšce dosti má učiniti i na ztravě. Ale oplacení útrat neb ztrav, jiných orteluov aneb odsudkuov má držáno býti, aby je platil ten, ktož v při padá neb ktož při ztratí.

O vznášení ortelóv

Jestliže přísežní na náklad stran ortele neb výnosy k vyslyšení neb zkušenie svých vyšších vznášeli by, žádají li strany, tehda pod mocí své přísahy vyznají, že by to čili toliko pro naučenie spravedlnosti a ne pro jinú kterúkoli příčinu.

O odvolání ortele neb výnosu spravedlivého

Ktožkoli před přísežnými a před soudem ortel neb nález vynesený odvolal by, řka se chtieti lepší naleznúti neb uvésti, neučinil toho hned bez prodlenie, kterakž koli ztravy vzrostu o tu věc, on je zaplatí. A nad to stane svému rychtáři v pokutě šedesáti šilinkuov a každému přísežnému ve 30ti a ti šilinkové jsú krátcí.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).