Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

ném obydlí.

Jestliže by jeden duom stěnú oprostřed udělanú rozdělen byl, tehda potom za dva domy má jmien býti. Jestliže toho, číž forverk mně posluhováše, dědicem sem byl, a to dědičstvie prodav tobě, navrátil sem tobě, k stavu dřevniemu příslušieť služebnost, a to se děje proto, aby ty zdál se dědicem býti. Cožkoli prodavač jménem služebnosti chce sobě vzieti, jmenovitě potřebie jest jemu vzieti, nebo to obecnie vzetie, jímž příslušie služebnost, ovšem k cizím příslušie.

Opět: jestli tím, že po tvém gruntu mám právo vodu z potoka vésti, tajně tato práva mi příslušie: aby mi slušalo potok rozhojniti, abych mohl přijíti neb přistúpiti čímž najblíže mohu k rozmnožení jeho já i moji dělníci, a aby pán toho gruntu pozuostavil mi místa nalevo i napravo, kudy bych měl přístup k potoku a kam bych zemi, bláto, kamenie, piesek a vápno mohl metati.

Opět poněvadž grunt gruntu přisluhuje a když se grunt prodá, tehda i služebnosti následují, stavení také gruntóm a gruntové stavením túž povahú přisluhuje.

Jestliže na tvém poli byla by miesta, kdež kámen lámají, bez tvé vuole ani zvláštním ani obecním jménem žádný kamene lámati nemá, ktož k tomu práva nemá, leč by v takových miestech lámanie obyčej byl takový, že ač by kto chtěl tu lámati, jinak toho nečiň, leč by právem zvyku záplatu za to pánu dal, tak však kámen má lomiti, až za to pánu dosti učiní, aby ani potřebné užívanie kamene při tom se zavieralo, ani potřeba té věci právem byla dopomožena.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 5 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.17
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).