Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

pro jehožto zachovánie hamfešt bieše pójčen. Protož v té příhodě nemóž nižádným hamfeštem dovoditi, anebo že ten, jenž jest obdařen hamfeštem, nepožívá práv slov v listu vyslovených, ale proti psaní listovniemu přestupuje.

O hamfeštiech děravých, které diery škodie a které nic

Ačkoli hamfeštové neb listové plné moci k duovodu pří a věcí na svědečstvie dovedenie ani perem přetrhováni ani nožíkem písma shlazeni ani prořezáni ani ztrháni ani kterékoli strany nemají býti poškvrněni, avšak diera přirozená, kteráž jest byla před písmem hamfeštu v pargameně, anebo provrtánie pro zavěšenie pečeti, když toliko hamfešt všecky pečeti má při sobě, o nichž se mluví, hamfeštu a duovodu neškodí ani porušuje.

Svědkové v hamfeštu mají prošeni býti

Svědkové v listech napsaní z práva mají prošeni býti, protož když by konšel nejsa prošen svú pečet k listu někomu přiložil, dlužník slušně od žaloby vydávajícieho takové pečeti má býti zproštěn a ku placení dluhu v listu zavrženého nikoli zavázán nebude.

O shlazení písma s hamfeštu

Hlazenie písma s listu, jest li na miestě nepsaném neb podezřelém, jakožto při datum nebo při pravých jmieních, při sumě peněz neb při jiných takových věcech, na nichž najviec závisí ta věc, tehda k škodě, nebo při těch miestech snáze shledává se faleš listovnie.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).