Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

jestliže by knieže sobě samému tu moc pozuostavil, nebo tak jako volenie, též i ssazovánie jemu příslušie. Ostatek o tom hledaj nahoře o pokutách.

Přísežný nemóž sobě svědčiti

Měšťané z Chotěboře psali jsú takto: Některaký sluha žal trávu pána svého, tehdá přišedše dvě krávě jednoho přísežného, počaly jsú trávu žráti a lúku tlačiti, tehda řečený sluha zahnal krávy s lúky s bitím. Tehda přísežný, jehož ty krávy biechu, vida řekl jest: „Nebí, neb za škody pánu tvému dosti učiním.“ Sluha pak viece tepa, témuž přísežnému lál jest, takže jsú krávy mřely. Přísežný předřečené věci před námi v jitře všecky osvědčil jest, a zase sluha popieráše, protož žádáme naučenie, zdali sluha v svém právě muož jíti, čili osvědčenie konšela má býti dopuštěno. Na to jest usúzeno, že řečený sluha muož své právo vésti bez otporu osvědčenie přísežného.

O zlém uctění přísežného neb zhanění

Na vaši opatrnost přinuceni jsme vznésti tiemto listem, že jeden z našich spolupřísežných chtě osenie a dědiny opatřiti, jel jest po ulici města našeho, tehda jeden s námi spoluměštěnín z vlastnieho domu vyskočiv s braní, s rozmyslem chtěl jej života zbaviti, jakož jsme porozuměli z žaloby přísežného před námi rozprostřené, kteréhožto za jistce přísežného, když se hned navrátil a od něho odcházel, velikým křikem, mnohými slovy mrzkými zle uctil bieše, nazvav jej býti lstivého a člověka nevěrného, jakož jsme

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).