Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

O volení nových konšel od starých

Když čas odměny přísežných přijde, jakož jest svrchu pověděno v kapitule o volení, jestliže noví přísežní byli by voleni od starých, a takovým volením pohrdajíce ani přisieci ani k volení tbali by přivoliti, pro takový pych neb všetečnost hodně jakožto dobrovolným pokutám kniežete neb jich panstvie podniknú.

Konšelé v noci mají se sjíti pro potřebu

Mají také všichni přísežní pro poctivost a ostřiehaní města, ač by potřeba z příhody byla, čas noční pro radu té pře se sjíti. V městech svých, ne za zdmi obyčejem veským mají jmieti tělesné obývanie, aby najpoctivější řád městský něčí sprostností, t. za zdmi přebývajícieho, posměšný a jako oddělený nebyl by domnieván, neb nikdy by města a městečka neprospievala, by za zdmi a za přiekopy mužie na konšelstvie voleni byli, aniž by některak lidu a múdrých počet se rozmáhal.

O provinnění přísežných

Ač by který z konšel zavinil v kterékoli při, súzen bude jako jiný měštěnín a tieže nebude tresktán, nebo psáno jest: „Trp právo, kteréž sám vydáváš“, spravedlnosti příleží konšely jakožto práva vynášejície týmiž právy súditi slušně, kterýmiž jiné soudí.

Druhdy menší počet přísežných dostatečen jest k rozsúzení pří

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).