Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

předřečeného řádu rychtář, jenž přisáhá ve všech přech, řád soudný že chce zachovati, jmien má býti za křivého přísežníka, nebo ta přísaha nebuď přisežena o znamenitých provinněních, ale toliko o těch, v kterých řád soudných má zachován býti.

O soudné moci

Starý obyčej městský jest, že cožkoli před soudem bývá obdržáno aneb ve dcky soudné zapsáno, to před najbližším budúcím zavitým soudem, nebo skrze fentovánie, aneb jiný obyčej, ač by potřebie nebylo, potom nemá moci sstálosti, leč by skrze písaře městského v knihy, kdež se úrokové a jiné věci znamenají od toho, ktož to obdržal, s vědomím přísežných bylo zapsáno. Opět ktož právu neshovievá, za pyšného má jmien býti.

O štrafování ortele před soudem

Všichni jednomyslně na tom sme zuostali a chcem, aby všeliký, jenž štrafuje nález konšelský před soudem svými vlastními usty, aby hned bez prodlenie štrafoval a pokutoval, krom člověka jazyku k řeči nehotového, a jenž výmluvné řeči nemá.

O volení rychtáře

Opět chcme, aby ktožkoli žádá užívati duostojenstvie rychtářského v městě, aby byl měštěnín města, maje dědičstvie, a to proto, aby městského užitečného tiem lépe vyhledal a pro jeden rok neb pro dvě létě aby nedržel měšťan a chudých v městě.

Capitulacizojazyčný text o konšelech a o jich radách

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).