Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

dřieve zlopověstný a nemohl li by se očistiti, musí sám sedmý přemožen býti; pakli jest prvé z krádeže neb z jiného zlého skutku byl znamenitě obžalován, takže jest zlé jméno měl, leč věrohodným svědomím nevinnosti svú okaž sám třetí.

O zlodějském přechovávaní

Ktož by vědomě zloděje v svój duom přijímal a hospodu jim dával, ten slove tajitel zlodějstva neb přechovavač. Opět ktož puojčí řebříka, opět ktož otvierá zeď nebo okno aneb co puojčuje, aby výše lezl k kradení, opět ktož střeže na ulici zloděje, aby lapen nebyl, opět ktož vědomě klíče kozí nohy neb jiné přípravy, jichž zloději užívají, k tomu připravuje, všichni ti a těm podobné věci dělajíce slovú pomocníci zlodějští, a též ti jako i přechovávači zlodějóv hodni jsú šibenice jako zloději.

O krádeži kúpené věci čie škoda bude

Ač co, buďto kuoň neb jiná věc, byla by kúpena a úplně zaplacena a ta věc prodaná v moci prodavače bez výmienky přes noc byla by a ztratila by se neb ukradena byla, čí jest otázka, komu by ztracena byla. A odpoviedá se, že kupujíciemu, a duovod toho jest, poněvadž ta věc bieše kupujícieho, když ji kúpil a zaplatil, že se jemu tak ztracena přisuzuje, ač však prodavač tak komoru, v niežto ta věc neb kuoň bieše, zavřel, jakož jest jiné časy činiti zvykl.

O žalobě z zlodějstva

Žádá li obžalovaný neb obviněný žalobník krádeže, lúpeže neb nápodobného zaviněnie, jednú žalobú má osáhnúti všecku škodu, nebo nebylo by slušné a veliké obtieženie bylo by obžalovaného ze mnohých žalob, z nichž každá šla by jemu na hrdlo, proti jednostajnému žalobníku v témž právě měl by se svědky očišťovati.

O lapení zloděje z podezřenie

Jestliže by rychtář kohokoli pro krádež, lúpež neb nápodobné proviněnie podezřenie jal, téhož najméně za tři dni v vazbě neb v kládě na rynku, kdež by od lidu mohl viděn býti, držeti bude, anebo aspoň jej v trhu provolá, dřieve nežli by z vazby puštěn byl neb z žaláře, ač by zavřien byl.

O rozdielu krádeže

Veliký rozdiel jest krádež u někoho naleznúti a téhož v skutku zlodějském lapiti, rovně jakož rozdiel jest mezi krádežem zjevným a tajným, nočním a denním, protož jestliže žalobník u někoho zjevně nalezl by, an nese zlodějstvo, t. věc kradenú, a vedlé rozumných předkládaní duovoduov žádá, aby obviněný veden byl k soudu s krádežem naň zavázaným,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).