Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

léta, v němž léta rozumná docházejí, a seznal by se krádež učiniti, pro takové vyznánie nemá býti odsúzen na smrt. Opět potřebie jest, aby vyznavač před právem byl dospělého věku, tak aby v soudu mohl státi, nebo při vyznávaních postaven jsa ten, jenž jest let nedošel, zaplatě škodu, má jemu spomoženo býti, nebo jich věk při tom nerozumie. A jest vědomé, že při krádežích a při jiných prohřešeních člověk druhdy podlé zlého domněnie k vieře podobného súzen bývá. Ostatku o tom hledaj o zlém domnění neb o všetečnostech a dolejie o ranách.

O krádežích holomúdcóv

Otázáno jest: let nedospělí neb holomúdci cizí věc berúce činie li krádež? A líbí nám se, že také, nebo krádež pocházé neb záleží z žádosti, pro takový však krádež nemá býti na hrdlo odsúzen, ale má tresktán býti, jakož se svrchu vypisuje.

Ktož jest podvakrát z krádeže obžalován, nemóž svědčiti

Podvakrát z krádeže neb z zlodějstva obžalovaný, ačkoli krádež při něm nebyl by nalezen a také ač se jest i očistil, avšak vždy přes to od svědečstvie zamietán bývá jako zlopověstný.

O ztracení meče

Meč ztracený nebývá placen dráže než

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).