Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

již řečené dědictvie pokojně držala a jím vládla mnoho let bez nároku a odporu všelijakého a s toho všelijaká práva městská se všelijakých užitkuov jest platila, i žádala jest, aby jé soudem bylo nalezeno a vyrčeno, měla li by ona spravedlivějie své obdržeti, než by jiným měla toho odsúzena býti.

Jimžto odepsáno bylo: vynesený ortel vám na dřieve řečené strany odpisujem takto: jestliže je Alžběta již řečené dědictvie, totiž duom a sladovnu, sobě před rychtářem a před konšely, jakož právo žádá, dovede býti odevzdány, a po takovém odevzdání dovede li, že jest to dědictvie {den a rok po odevzdání}marginální přípisek mladší rukouden a rok, jakož čas zapsání svědčí, bez narčenie pokojně požívala, tohoť má užiti. Pakli toho duovodu by nejměla, tehda Petra sestra jejie toho domu i sladovny diel dědičný vezme, pokudž na ni příslušie.

O obstavení volóv a krav

Jestliže kto druhému vuol, krávu nebo býka velikého nařekl by právem, jenž slove anvankcizojazyčný text, totiž jímaním, dá rychtáři 12 peněz. Opět od každého malého dobytčete 4 penieze. Opět ač by kto které hovado malé nebo veliké zabil, bude li přistižen a neokáže, od koho je má, sám třetí na kříži se očistí, a padne li v přísaze, má tresktán býti v soudu vedlé jakosti viny. Opět ktož by koli maso na trh vezl nebo nesl, téhož masa kóži s sebú vezmi, a neučiní li toho, rychtáři ve 12 penězích odpoviedaj.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).