Pulkava z Radenína, Přibík: [Kronika králů českých]

Knihovna Biskupství litoměřického (Litoměřice, Česko), sign. B I F 54, f. 1r–124v. Editor Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<17v18r18v19r19v20r20v21r21v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

a tři po Božím narození až do devieti set let a bez jednoho do pietdcát o tomto Boleslavovi o ukrutném nic jiného v kronikách nenalézámy, jedinké že Starý Boleslav zdí obehnal.

Boleslav Litý

Potom opět léto od Božieho narozenie po devieti set a po šestdcát a po šesti, to jest v šestnádct letech o tomto jistým ukrutným Boleslavovi v kronikách ničehož nic nepíše sě. Tak, jakž sě jemu líbilo, zpravoval jest kniežectvie české.

Boleslav Litý

Potom opět léto od narozenie Božieho po devieti set let a po pidicát vévoda Boleslav Jindřichovi římskému králi byl sě jest vzprotivil, jehožto král římský tak, jakž slušalo, sobě vhod učinil jest.

O smrti ukrutného Boleslava a o jeho synu po něm Milostném Boleslavovi a o klášteře svatého Jiřie, ješto jest na hradě, a o povýšení pražského kostela tuto sě bude praviti

Léta od narozenie Syna Božieho po devieti set letech po šestdcát a po sedmi toho měsíce června ukrutný a nemilostivý tento Boleslav mordéř bratra svého svatého Václava mučeníka ostaviv po sobě dva syny, jednoho Boleslava Milostného a druhého Starkvasa, i umřel. A tak vévodstvie i život po sobě ztratil ten jistý Boleslav ukrutný a nemilostný. Po zabití bratra svého svatého Václava zpravoval jest českú zemi třidceti a sedm let a devět měsiecóv a sedmnádct dnóv k tomu.

O Boleslavovi Milostného, kterak mnoho dobrého udělal a dvacet kostelóv udělal

O tom pak léto od narozenie Božieho po devieti set po šestidcát a po sedmi letech milostivý Boleslav a šlechetný syn Boleslava onoho ukrutného muž předobrý v křesťanské vieře byl, mnohých ctností a dobrých skutkóv rozličných pln jsa, dvaceti kostelóv v české země znova ot základa udělal a ty všecky ctně rozbohatil i nadal svým

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 29 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).