Pulkava z Radenína, Přibík: Kronika králů českých, litoměřický rukopis

Knihovna Biskupství litoměřického (Litoměřice, Česko), sign. B I F 54, f. 1r–124v. Editor Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<15v16r16v17r17v18r18v19r19v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

čtvrtý den toho měsíce listopadu.

O přenesení svatého Václava do Prahy a o svěcení kostela pražského a o poslání

{Michal biskup}textový orientátor

Léto od narozenie Syna Božieho po devieti set letech a po třechdcietech po umučení již svatého Václava vévody českého toho času, kteréhož ukrutný Boleslav zemi českú zpravováše, posvětil jest kostela pražského Michal biskup řezenský.

{Strachkvas v Řezně}textový orientátor

Léto od narozenie Syna Božieho po devieti set letech a po třiechdcietech a jednom tento Boleslav syna svého Strachkvasa poslal jest byl do Řezna na učenie za časóv svatého Emerama.

{Přenesenie svatého Václava}textový orientátor

Léto od narozenie Syna Božieho po devieti set let a po třidceti a po dvú čtvrtého dne toho měsíce února přeneseno jest tělo svatého Václava mučeníka Božieho z starého Boleslavě do pražského kostela k přikázaní nemilostného kniežete Boleslava bratrobivce. Proto totíš ty sě divové jeho slovútné svatosti, jenž Buoh činieše skrze něho pro jeho svaté zaslúženie, zatajili. Ach, kterak toho času bratra svého ukrutného zúfalú a tvrdú mysl zamračil byl, když světlo toto nad světly jinými světlejšie času svého přenesenie nočnie temnosti osvětilo a temné žaláře pražské objasnilo a všecky vězně z těch jistých žalářóv zprostilo. Zajisté také na jeho svaté přenesenie vóz ten i se všemi, na němž tělo jeho svaté přineseno bylo, a tak s tvory svými, to jest vodními, přirozením to jest zemnatým a povětřním při jeho svatým přinesení Král nebeský uctíti jeho ráčil. Neb tak, jakž jest stvořiteli svému právě a věrně poslušen byl, takéž stvoření jemu na jeho přenesení poslušno bylo a slušilo. Neb když jeho nosiechu, divným činem a spósobením tělo jeho přes dva potoky, to jest přes Rokytnici a přes Vltavu takž, jakž

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).