[Lékařství neznámého františkána, rukopis KNM IV H 28]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV H 28, 27r–92v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[33r]číslo strany rukopisutiem mu čelo a chřípie, inhend usne. Také máš znamenati, bude li ten blázen mieti nemoc spánlivú, toť jest dobré. Pakli smysla zbude v té nemoci, tehdyť umře. Pakli jest člověk dobr na těle, tehdyť mu mají púštěti z té žíly naprostřěd čela a móžeš mu dáti mandlové mléko píti a také ječnú vodu. Máš jej také na chladném miestě položiti, ješto jest črveným vrbím ustláno aneb róždím.

{Spánlivá nemoc}marginální přípisek mladší rukou Spánlivá nemoc stává sě ráda od studenosti a od vlažnosti starým lidem. Takto ji máš poznati, žeť vždy má horkost velikú [33v]číslo strany rukopisuna sobě, nebť sě stane od toho, žeť má nežit vnitř nazad v hlavě a voda jeho bude bleda a tlusta a činí sě, jako by spal, ale nespí pro mdlobu. A když naň zavolají, tehdyť milčí. Pakliť odpovie, tehdyť nevie, co mluví. A vřeť hlavú nahoru jako ze spání a obrátí hlavu k nohám. Tomuť mají takto spomoci. Majíť mu dáti kýchavky bielé s pepřem, takéť mu mají třieti nohy a rucě solí a teplým octem. A také jej mají měkka v životě učiniti čépky, jakož jsem prvé učil napřěd. A máš jej položiti na světlo a mají s ním mnoho mluviti, aby mu v tom spání přěkážěli a trhali jím za bradu [34r]číslo strany rukopisua za vrch. Pakli nemá mnoho[g]mnoho] mno nečisté horkosti, tehdyť jej mohú zmýti dobřě v parné lázni, ať by sě ta vlhkost a pára sě v něm menšila. Také mu mají mýti hlavu, ješto camulencizojazyčný text a tybiecizojazyčný text a fiola a róžě a pelyněk v té vodě vařeno. Také mu mají dáti tyto lektvaři: dyatryon, pyporyoncizojazyčný text anebo dyagalangancizojazyčný text aneb plyryscizojazyčný text, ješto by besemcizojazyčný text[10]nejistá interpretace, LékFrantB, 181v: kořen; KNM II H 25, 38v: bibosem při nie byl. Pakli by voda byla črvena a puls pospěšně tepe, tehdy věz, že ta nemoc jest od horkosti. Tehdy mu mají dáti studené krmě jakžto lékařstvie, slove czukarym vyolateumcizojazyčný text. Znamenaj, žeť mu jest lázně [34v]číslo strany rukopisuvelmi dobra, ale hlavy sě jemu nemají dotknúti vodú, neb ta potu velmi přěkážie, a máš vždy člověčie vlasy páliti pod nosem jemu, toť velmi spomóž.

Padúcie nemoc stává sě od studenosti a od vlhkosti mozku. U tohoť budú žíly plny a od toho naplněnie nemóž, ješto jest smysl k žilám ani k údóm přijíti[11]LékFrantB, 181v i KNM II H 25, 39r: od toho naplněnie nemóž smysl, ješto jest v mozku, k žilám ani k údóm přijíti, a protož bude nátura kalna a hněviva a od toho hněvu bude mieti člověk horkost proti horkosti, a tak horkost zažene studenost a vlažnost, tehdy potom vstane i bude svój smysl mieti zasě. Máš znamenati, že ta nemoc stává sě od nečisté páry, ješto v mozk jde. Pakliť sě stane od mdloby mozku, tehdyť bude mieti mnoho

X
gmnoho] mno
10nejistá interpretace, LékFrantB, 181v: kořen; KNM II H 25, 38v: bibosem
11LékFrantB, 181v i KNM II H 25, 39r: od toho naplněnie nemóž smysl, ješto jest v mozku, k žilám ani k údóm přijíti
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).