[Lékařství neznámého františkána, rukopis KNM IV H 28]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV H 28, 27r–92v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[35r]číslo strany rukopisupěn na ustech, když padne. Pakli sě stane od žaludka, tehdyť nemóž požiti. Pakliť má tu nemoc od měchýřě, tehdyť sě zpičká.

Již chci učiti, že takto mu máš spomoci. Pravíť mistr Gillis, když člověk náprvé padne, tehdy mu mají púštěti, z které chce žíly, nebo z obú. Dáž mu čtyři kventiny s vajcem vypiti, toť velmi spomóž, toť jest výborné lékařstvie, když padne. Zabíž psa, dáž mu tu žluč píti, nebudeť jie viece mieti. Pakliť děťátko[h]děťátko] die takto tu nemoc jmá, tehdyť mu mají dáti tyto všěcky léky dojcě, neb lékařstvie děťátko nemóž přijímati. Máš znamenati, že smilstvo škodno jest těm, [35v]číslo strany rukopisuktož tu nemoc mají. Pakliť jest od žaludku, tehdyť máš mu dáti krmě, ješto by jich nemohl požiti, toť mu velmi spomóž. Znamenaj, že toto zkušené lékařstvie: Vezmi bobrový stroj a zsušiž jej, učiniž prach z toho a přičiň k tomu tolikéž amonyencizojazyčný text a tolikéž krve dropie a to v hromadu směs, učiniž z toho prach a daj mu každý den toho prachu kventin s teplým vínem, nebo[i]nebo] ne jakž chceš, toť mu spomóž. Toť jest také pokušené lékařstvie: Vezmiž žábu a rozřěž svrchu na chřbetě a vezmi játry z té žáby a obiň je v zelený lupen, spaliž v novém hrnci, ažť bude prach, dáž mu píti v te[36r]číslo strany rukopisuplém víně. Nepomóž liť mu inhed, ale dávaj mu tak dlúho, žeť mu vždy bohdá pomóž. Mají mu často dávati dryák s vínem, ješto castoryumcizojazyčný text v něm vařen, a to vždy puol kventinu. Pravíť Macer[12]tak i KNM II H 25, 40v; LékFrantB, 182r: Matěj, že pyomencizojazyčný text zrncě[13]KNM II H 25, 40v: pivoňky zrnce; LékFrantB, 182r: pivoňková zrncě dietkám kdož na hrdlo pověsí, velikú pomoc jim činí. Totoť jest také pokušené lékařstvie: Jest li muž, vezmi srdce vlčie, pakli jest žena, vezmi srdce vlčičie, zsušiž to a zetřiž, ať z toho prach bude, dáž jim píti, a budúť[j]budúť] budud zdrávi.

Apolexiacizojazyčný text slove nemoc náhlá a býváť od přielišné vlažnosti a od přielišného objedenie nebo opitie, neb od toho sě zacpá a umře.

X
hděťátko] die takto
inebo] ne
jbudúť] budud
12tak i KNM II H 25, 40v; LékFrantB, 182r: Matěj
13KNM II H 25, 40v: pivoňky zrnce; LékFrantB, 182r: pivoňková zrncě
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).