[Lékařství neznámého františkána, rukopis KNM IV H 28]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV H 28, 27r–92v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[27r]číslo strany rukopisu

Již chci učiti ode všěch nemocí, kteréž jsú[1]LékFrantB, 178v doplňuje: v člověku od samého vrchu[2]LékFrantB, 178v doplňuje: hlavy až do pát, od čeho sě ty stávají anebo kterak slovú nebo kterak je mají poznati, jsú li od horkosti, nebo od studenosti, a kterak jim mají spomáhati.

Již chci učiti z těch kněh, ješto slovú Gilbrtina,[3]LékFrantB, 178v: Gilbertina a také z těch, ješto slovú Avicena, a ze všěch těch kněh, ješto já jim rozomiem, i najprv chci učiti od vlasuov.

Má li kto strupivú hlavu, ten má vařiti sléz u vodě a má hlavu mýti, tiem zapudí strupy s hlavy. Totoť jest jiné lékařstvie k strupóm [27v]číslo strany rukopisuna hlavě: Dobuď kořene omanového a vař jej v dobrém octě a potom jej ztluc a protiskni skrzě rúšku a přičiň k tomu sádla čtvrt[a]čtvrt] cztwr libry vepřového a lot rtutu, to smiešej v hromadu, a dva loty vinštajne k tomu a maž tiem hlavu. Takéť to pomáhá těm lidem prašivým, ktož svú hlavu myje do půl roka každý den.

Počíná sě opět jiné lékařstvie od prašivé hlavy: Vezmi vápna dvě libry nehašeného a dva loty oprimentumcizojazyčný text a vař to v sedmi librách vody tak dlúho, že když tam péro vuondáš, ať by spilzlo inhed, tehdy procěď [28r]číslo strany rukopisuskrzě rúšku. Tehdy vezmi tu vodu procězenú a zmý mu hlavu, tehdyť mu všěcky vlasy zlé spadnú. Potom maž mu túto mastí: Vezmi stredu a vepřového sádla a husieho sádla, každého[b]každého] kazdyeho věrduňk, směsiž to v hromadu, mažiž jemu tiem hlavu, tiemť mu ucělé a bude mieti mnoho vlasóv a kadeřavých.

Hlava včas bolí člověka od své vlastnie mdloby, včas bude mieti bolest od žaludka v hlavě. Bolí li člověka sama od sebe, tehdyť ústavně vdy bolest má v hlavě. Pakli má bolest v hlavě od žaludka, tehdyť mu sě [28v]číslo strany rukopisuvčas oblehčí, včas obtieží. Takéť člověka včas hlava bolí svrchu vně jakžto od padenie neb od zbitie a včas od vnitřních věcí jakžto od přielišné krve, a včas od přielišné studenosti a od vlhkosti. Jest li nemoc v hlavě od přielišné krve, to máš takto poznati: že tělo mu bude horko a hlava mu bude těžka a žíla na zvinkách[4]patrně nesprávný zápis za „židovinách“; tak LékFrantB, 179r; KNM II H 25, 32r: živinkách tlusta a slina[5]LékFrantB, 179r i KNM II H 25, 32r: silna v ustech sladka a voda črvena a tlusta. Pakli přijde od horkosti, tehdy mu sě chce píti a nemóž spáti, a což pie, tomu sě zdá hořko, a voda bude črvena a tenka. Pakli jmá horkost v hlavě od studenosti a od vlhkosti, tehdy má bolest nazad v hlavě a tvář mu bleda a puls mu mdel a pln a

X
ačtvrt] cztwr
bkaždého] kazdyeho
1LékFrantB, 178v doplňuje: v člověku
2LékFrantB, 178v doplňuje: hlavy
3LékFrantB, 178v: Gilbertina
4patrně nesprávný zápis za „židovinách“; tak LékFrantB, 179r; KNM II H 25, 32r: živinkách
5LékFrantB, 179r i KNM II H 25, 32r: silna
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).