[Lékařství neznámého františkána, rukopis KNM IV H 28]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV H 28, 27r–92v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[29r]číslo strany rukopisunechce sě mu píti. Pakli má bolest od studenosti a od suchosti, tehdy jej hlava bolí na levéj straně a hlava mu jest studena a voda biela a čista a puls jemu tepe znenáhla a jest tenek a chodí zlými sny okolek.

Jest li bolest v hlavě od krve, tehdy mu mají púštěti[c]púštěti] puſſtie na rucě na palci a má hlavu mazati róžěným olejem, směsě s tú mastí, ješto slove papylyoncizojazyčný text. Pakli leží v kteréj nemoci, tehdy mu nemají té masti mnoho na hlavu mazati ani kterého lékařstvie činiti, aby polepšení nepřěkazilo. Také máš znamenati, má li člověk reumu, aby sě v lázni nemyl, ani hlavy, neb od toho viec bývá. Pakli člověk nemá horkosti a jest od zlého po[29v]číslo strany rukopisuvětřie nemocen, tehdy mu učiň tento siropl: casie fistulycizojazyčný text lot, manue, vyole, gamaryndy, prymorumcizojazyčný text, každého dva loty, a vař je se dvěma librami vody. A procěď skrzě rúšku a přičiň věrduňk[d]věrduňk] wierduk cukru k tomu a procěď k siropli a daj nemocnému píti zjitra a večer tři lžícě plné se třmi lžicěmi teplé vody, ať vypie. Potom daj mu toho prachu: Vezmi rejbarbor kventin a ezuly puol kventinu, dáž mu s teplým vínem, tehdyť bude velmi na chýšku choditi. Pakli bude mieti bolest v hlavě od studenosti a od suchosti a od horkosti, tehdy mu udělaj[e]udělaj] ydielay tento siropl: Vezmi siemě polypodyum, prymorum, gamaryndorum, violarum,cizojazyčný text každého dva loty, [30r]číslo strany rukopisurejbarbary dva kventiny, myrabolany, czytryny,cizojazyčný text tři libry vody, vařiž to, ažť třetina vody ubude, protiskniž skrzě rúšku a přičiň věrduňk cukru, vařiž je druhé vše spolu. Potom dá nemocnému tyto pilule, tyť vyženú všěcky nemoci staré z hlavy: Vezmi aloe čtyři loty a puol lotu, kubeby jeden kventin, směsiž to spolu s pelyňkovú vodú aneb s vínem a udělaj piluly z toho tak veliké jakžto hrachové zrna. A daj jemu zjitra tři a večer tři lžícě. Potom učiň prach, ten silní údy všěcky, i žaludek, i hlavu. Vezmi czynemyeryn,cizojazyčný text [30v]číslo strany rukopisuzázvor, každého dva loty, kubebencizojazyčný text lot a golyandy, karyofollycizojazyčný text kventin, ztluciž to vše v hromadu a přičiň puol libry cukru nebo málo viec, dáž nemocnému toho zjitra a večer tak mnoho jako vlaský ořěch.

Pakli má hlava mnoho horkosti[6]LékFrantB, 180r: mokrosti, učiniž tento flastr na to: Vezmi húzvorc hrst plnú, a málo ruožěné vody a ženského mléka, pomažiž hlavy, toť pomuož velmi. Pakli bude bolest od studenosti, učiniž mu tento výborný lúh: Vezmi puol žédlíka vína a sermontancizojazyčný text a encyanencizojazyčný text, každého dva loty, bobku lot, ztluciž to

X
cpúštěti] puſſtie
dvěrduňk] wierduk
eudělaj] ydielay
6LékFrantB, 180r: mokrosti
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).