[Lékařství neznámého františkána, rukopis KNM IV H 28]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV H 28, 27r–92v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[31r]číslo strany rukopisudobřě, zmýž mu hlavu tiem, toť jistě pomóž. Také máš věděti, jest li člověk truden v životě, žeť jsú mu ty piluly velmi spomocny, ješto slovú pilule Arabycecizojazyčný text, ač mu jich dadie devět nebo sedm. Také máš věděti, že malé lékařstvie v jedné nemoci v hlavě i v životě přěkážějí polepšení a dlí nemoc. Vezmi vodu z toho kořenie, ješto slove portulak[7]LékFrantB, 180r: portulaka, pomaž hlavy, toť zapuzuje všěcky nemoci v hlavě. Pakli člověk bude velmi zbit v hlavu nebo padne na hlavu a nešla krev velmi a hlava jej [31v]číslo strany rukopisubolí, tehdyť mu nenie nic lepšieho než púštěti na rucě z hlavné žíly. Také máš znamenati, že tyto lektvaři dyamargaryton, plyrys dyankoscizojazyčný text, toť hlavu a život silní, ač jest nemoc od studenosti. Pakli jest od horkosti, tehdy mu daj czukarym rosaceumcizojazyčný text anebo dyatragantoncizojazyčný text.

Zbude li člověk smysla po nemoci, to sě stává od nežita v hlavě a někdy od přielišné horkosti a od té páry, ješto v hlavě ostává. Jest li od nežita, to máš takto poznati: tehdyť voda jeho bude bleda a tenka a vždy má velikú horkost na sobě a nespí a hledí očima škaredě a vždy blázní. Pakli mu sě stalo od nečisté páry, tehdy voda nenie tak biela a tenka a nemá [32r]číslo strany rukopisutak mnoho horkosti a neblázní tak velmi.

Již chci tě učiti, kterak mu máš spomoci. Znamenaj, že mu na světě nic lepšieho nenie, než aby jej položil, a mluvil[f]mluvil] mluwy li by s ním mnoho, tehdy by sě viece zbláznil. Potom vezmi octa a soli a třiž jemu tiem nohy zezpod na podešvách. Potom, bude li tvrd v životě, učí mistr Gilbertus v svých kněhách: Vezmi slézu a lenné[8]LékFrantB, 180v: lněné siemě a řěcké sěno a otruby a soli málo, vařiž to ve třech librách vody, procěď skrzě rúšku a přičiň málo stredu a také dřěveného oleje, vlíž mu to klistrem libru zpodkem v život. Nebo učiň takto, ješto jest tak dobré lékařstvie jakož to prvé: Vezmi lžíci stredu [32v]číslo strany rukopisuplnú a tolikéž soli, vařiž to spolu tak dlúho, až by již stred chtěl býti črn, tehdy vezmi od ohně, ať málo pochladne, potom nadělaj čépkóv tak dlúhých jako prst, vstrčiž mu v řit jeden nebo dva, tak bude měkek v životě. Také máš potom vzieti kuřě črné, rozedřiž je na chřbetě, vložiž mu jej na hlavu zacělo, toť mu velmi spomóž. To také jest výborné lékařstvie: Vezmi siemě makové a siemě blénové bielé, směsiž z bielkem vaječným a s mlékem ženským, mažiž mu tiem hlavu a čelo a oči a uši a chřiepie a zvinky[9]KNM II H 25, 37r: živinky (żywinky); LékFrantB, 181r: židoviny. Anebo vezmi blénové siemě dva loty, ztluciž z dobrým vínem, mažiž

X
fmluvil] mluwy
7LékFrantB, 180r: portulaka
8LékFrantB, 180v: lněné
9KNM II H 25, 37r: živinky (żywinky); LékFrantB, 181r: židoviny
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).