Rösslin, Eucharius – Klaudyán, Mikuláš: Zpráva a naučenie ženám těhotným a babám pupkořezným netoliko prospěšná, ale také potřebná

Mladá Boleslav: Klaudyán, Mikuláš, 1519. Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. 54 G 524, A1r–F4r. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Vznik elektronické edice byl podpořen Výzkumnou infrastrukturou pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz).

<<<<<F1rF1vF2rF2v–F3rF3v–F4r>>10>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

Když by se koli přihodilo, že by střevo vyšlo z dietěte, tehdy hned brzy vpraviti mu zase, posypa nejprvé tiemto prachem: Vezmi ruože, šešlin žaludových, gallescizojazyčný text, jednoho jako druhého, smísiti to spolu.

Itemcizojazyčný text vezmi ruože, jitrocílu, dubových šišek, divizny, jelenieho páleného rohu, alúnu, kozieho rohu, ztluka smiesiti spolu a vařiti a v té vodě dietě mejti.

Itemcizojazyčný text vzieti květu divizňového, ruože, gallescizojazyčný text, zašiti do modrého nebo zeleného sukna a zvař to u vodě, vyžďma z té vody, posýpati sirou a sázeti dietě na to, což muože obdržeti.

O škrkavkách a červích

Jestliže by se červi nebo škrkavky zrodili dietěti, vezmi bielých i červených korálů, fiolového kořene, slonové kosti, jednoho jako druhého, rozpustiti to vodú pálenú z pýře a přidadúc málo cukru, udělati lektvař, to dávati dětem.

Itemcizojazyčný text jinak: Vezmi citváru, třevdavy, korálů pálených ztluka, smísiti s vodú studenú a medu přičiniti i dávati píti dietěti studené.

Itemcizojazyčný text vezmi vurmsamencizojazyčný text, rozetra dávej v pivě píti teplé nebo studené.

Itemcizojazyčný text vezmi černého kmínu jeden lot, aloepatikumcizojazyčný text, pelyňku, každého puol lotu, mastixu jednu čtvrtci, ztlúci na prach a přidada k tomu hrst múky režné, rozpustiti to miezkú pelyňkovú a routovú, přidada drobet oleje, udělati flastr a přikládati teplý na pupek.

Itemcizojazyčný text vezmi pelyňkové miezky, žluči volové, každého 4 loty, silermontanumcizojazyčný text, kmínu krámského, každého jeden lot, kolokvintidy jednu čtvrtci, ztlúci dobře a smiesiti i rozdělati režnú múku a udělati flastr na pupek.

Pro kámen a řezavku dětem

Kdyby se koli přihodilo, že by dietě nemohlo vody pustiti, tehdy vsaditi je do vody, a když se rozpaří, a jest pacholík, tehdy mátě nebo chuova má jemu vyssáti konček, hned pustí vodu. Pakli jest děvečka, tehdy vařiti sléz i s kořenem, bzový list, rmen u vodě a v té vodě dietě mýti.

Itemcizojazyčný text po zmytí dávej dietěti jahodové vody píti, a jestli velmi malé, tehdy s mlékem mateřiným dávej jemu píti.

Itemcizojazyčný text vezmi oleje liliového a fiolového, směš spolu a maž dietěti břicho i ledví.

Ač mnohé jiné nemoci než tyto obyčejné dětem se přiházejí, o ty o všecky bylo-li by potřebí, a tuto zprávy neměl, s lékařem rozumným musíš se raditi. Též na to pamatuj při nemocech dětinských, jako při kašli, prašivostech, jestliže by mátě nebo chuova sama kašlavá byla a příčinu dietěti k té nemoci dávala, tehdy nejprvé musí sama se hojiti a napravovati a o své potřeby s lékařem rozumným se poraditi.

Tlačeno a dokonáno v Boleslavi Mladém nad Jizerou, léta etc.cizojazyčný text po patnásti stech devatenáctého při Novém létě.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 15 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).