Rösslin, Eucharius – Klaudyán, Mikuláš: Zpráva a naučenie ženám těhotným a babám pupkořezným netoliko prospěšná, ale také potřebná

Mladá Boleslav: Klaudyán, Mikuláš, 1519. Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. 54 G 524, A1r–F4r. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Vznik elektronické edice byl podpořen Výzkumnou infrastrukturou pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz).

<<<<<E2rE2vE3rE3vE4rE4vF1rF1vF2r>>10>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

tehdy nikoli jeho dietěti nedávati, ale pomáhati k tomu podlé zpráv dole psaných.

Itemcizojazyčný text tyto věci pokrm chovačkám přivětšují a dobrý puosobí: polévka hovězí, vejce, ječné krúpy, jícha slepičie pitá s šafránem a květem, locika s řeckým vínem vařená, mrkev, paštrnák, mrkvice, kopr vlaský, kopr zahradní etc.cizojazyčný text

Itemcizojazyčný text vzieti oleje liliového, fiolového, každého dva loty, kadidla bielého, laudanumcizojazyčný text, mastixu, každého jednu čtvrtci, vosku dvě čtvrtce, rozpustiti spolu a udělati mast, tou mastí roztáhnúti na šat a ten šat klásti na noc na prsi.

Itemcizojazyčný text vzieti anézu, silermontanumcizojazyčný text, každého puol lotu, křištalu jednu čtvrtci, ztlúci to na prach a smiesiti spolu, přidada cukru dva loty, dávati to u víně chovačce píti několik dní pořád ráno a večer.

Itemcizojazyčný text jiná věc, vezmi anézu, vlaského kopru, každého hrst, šafránu třeného jednu čtvrtci, másla neslaného šest lotů, smiesiti to spolu a udělati flastr i přikládati na prsi, teplé to mléka přivětšuje a dobrý pokrm přivodí.

Itemcizojazyčný text chovačka má často píti krámský kmín s teplým medem.

Itemcizojazyčný text vezmi lociky a modrého zelé, každého pět lotů, krámského kmínu dva loty, zkrájeti to spolu a ztlúci, potom medu puol libry k tomu přidati i povařiti spolu. A naposledy přisypati vlaského kopru tlučeného, květu muškátového, každého puol lotu, šafránu jednu čvrtci, i udělati lektvař, té lektvaře chuova má požívati ráno a večer.

Itemcizojazyčný text chovačka má se vystřiehati od smilstva, aneb to velmi umenšuje a nechutenství zplozuje.

Itemcizojazyčný text Avicena píše, že dietě má u chovačky chováno býti

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).