Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<86r86v87r87v88r88v89r89v90r>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

uzdravo[88r]číslo strany rukopisuvali, ďábly vymietali; a kdyby byl chtěl, mohl by i viece byl jich voliti. Volil také i jiných menších dva a sedmdesát. Pak ostavil po sobě svatého Petra a dal jemu moc svázati i rozvázati a také moci i dále podávati, jakož jest pak, když Jidáš ztratil apoštolstvie, učinil svatého Matěje apoštolem a Šimonovi čarodějníku moc jeho odjal, ež upadl, když jej črtie v povětří nosili skrze čáry. Avšak proto Kristus nezbyl své moci, ež dal moc svatému Petru; neb potom sám dal moc a velikú svatému Pavlu, učiniv jej apoštolem po svém vstúpení na nebesa. A tak papež jest náměstek svatého Petra, ně samoho Krista, tak jako j’ byl i svatý Petr, a má plnú moc ve všem křesťanstvu duchovnie věci pořéditi. Pak ustavil papež kardinály, biskupy, i rozličné zákony; a jakž jim dal kterú moc, tak ji mají. Pak biskupi světie kněží a mohú jim dáti moc v svém biskupství, aby zpoviedali, a mohú ji zadržeti; mohú také faráře ustaviti a faráři mohú svým třiedníkóm svú moc dáti nad svú osadú. Aneb móž farář dáti odpuštěnie svému osadniemu, aby sě zpoviedal jinde. A tak nemóž třiedník farářovi zabrániti, by, kolikemž chce, nedal své moci, ani farář biskupu, ani biskup papežovi. Protož cožť mají moci bratřie svatého Dominika neb svatého Franciška od papeže, ktožť stojie protiv tomu, s cěstyť jsú. Než majíť biskupu býti okázáni ti bratřie, kteří by jměli v biskupství jeho zpoviedati, a biskup uzře něteré nehody v nich, mohl by zavrci.[54]tence nadepsáno literami a, b, c, d e, f, Ale chtěl li by z hrdosti zavrci je, ež jsú mnišie, když sú sě okázali, mohú, buď libo biskupu neb nelibo, z té moci, ješto mají od papeže, zpoviedati v biskupství jeho a jako i jiní obecní kněžie rozhřešovati. Avšak mám za to, ež každý má okázati sě farářovi neb třiedníku jeho, ktož by sě takému zpoviedal; neřku, by sě měl druhé zpoviedati, ale kdyby chtěl k božiemu tělu přistúpiti, má pově[88v]číslo strany rukopisuděti,

X
54tence nadepsáno literami a, b, c, d e, f,
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).