Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<84r84v85r85v86r86v87r87v88r>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[86r]číslo strany rukopisuby sladkost, až by pak, vše přemoha pokušenie, stál do konce. Tuž by došel plnosti sladkosti, ješto j’ ji hojně Bóh připravil těm, ktož svítězie v tom, co j’ prvnieho. Tu, když to odejde, co j’ prvnie bylo[ch]bylo] bylo A, bude v plné radosti u věčné útěše nahrazena všeliká práce. A netolik nahrazena, ale i převýšena divnú odplatú, i to všecko, což by kto utrpěl pro boží milost, ješto j’ libé na tomto světě. Ale ne v jednom pohřiechu bláznová, nemúdrá mysl netbajíc, co potom bude, k oblahození libému, ješto j’ prvé v světských věcech, často sě táhne; a trpkost a tvrdost první učije v boží službě, odskočí jie. Jakož bývá: pójde někto na ořechy, uzří ořech, an pěkný, utrhne; ale okusě hořké a kysělé lupiny aneb tvrdé škořipiny, rozpače sě do jádra, povrže jej. Takť sě stává, ež někto pójdú chtiec slúžiti Bohu, ale bude jim kyselo, túžebno světských ostati obyčejóv, tvrdo bude počieti slúžiti Bohu. Ale kteráž by mysl přemohla to, jako laskominy s zubóv otrúc, a silú přemohla i tvrdost, chutně pustiec od světských libostí, nechtiec sě kochati v ni v čem v takovém: takť jest Bóh dobrý, ežť by dal duchovné chuti pochutnati a v duchovných věcech utěšenie, obrátě milost světskú v svatú milost, jakož by obrátil vodu v dobré víno. A nechažť by nám nebylo dáno té zvláštie jmieti pochotnosti v boží službě pro naši něterú nedóstojnost, však na jiné hlediec, nejměli bychom sě rozpačiti vidúc, kak jest mnohým utěšeno bylo slúžiti Bohu. Dotud budem pokánnú hořkost a trpkost a túžebnú kysělost, strádajíc světského utěšenie, přemáhati a tvrdost úzké cěsty, z pravdy ni na levo ni na pravo vyhybujíc, ažť někdy Bóh nás i utěší, obrátě v nás vodu u víno. Tak čtem o svatém Augustinu, ješto j’ byl také milovné mysli, ež měl toho někakú tesknost, když sě chtěl po Bohu obrátiti, ano jako by jej odvolávaly něteré obyčené jeho kratochvíle,

X
chbylo] bylo A
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).