Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<85r85v86r86v87r87v88r88v89r>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[87r]číslo strany rukopisuež zná sě nečistým, a vieru jeho, ež věří, chtěl li by, ež by mohl jej učistiti, řekl k němu: Chci, buďž číst! A dotekl jeho ztáhv svú ruku a kázal jemu, aby sě knězi ukázal a učinil podlé zákona své očištěnie. Protož ktož jest nízko, ješto j’ nevšel na horu svrchovánie křesťanského, jemuž vonějí líbě nízké věci tohoto světa, opatř sě, zdali číst nejsi, zdali jsú tě nízké žádosti tohoto světa a tělesné, ač všie věcí neumrtvily na tvé duši, ale tak zemdlily a zšeředily, jakož ta nemoc mdla člověka činí a ohavna. Pomni, ež těm, ještoť jsú byli na huoru za Kristem vzešli, ješto drželi sě pak jeho rady svrchované, řekl: Již jste vy čísti pro mé řeči. Ale tuto sšed dolóv s hory k zástupóm, nalezl malomocného. Máloť jich jest, ktožť sě s světem obierají, by nebyli tiemto malomocným znamenáni. Ktož smolu pichle, zprzní sě jí. Nesnadno čístu býti, jdúc vókol s světem; ač ne inhed umrtví někoho hřiech smrtelný, ale kto j’ ten, by neměl zprzněné duše v světských žádostech a v tělesných, ktož nenie na huoře s Kristem drže rády[51]„raady“ neobvyklá kvantita svrchovánie? Kto j’ by sě k hrdosti a ku pýše as a něco nepohnul srdcem, k závisti neb k hněvu, k lenosti neb k lakomstvu neb k lakotě, nebo v tělesné žádosti postavu něčí s pokocháním v tom oblibuje, aneb sě chtě jiného slíbiti oku? Kto j’ by nepohýřil v rozpuštění v světské útěše neb v zámutku, když nejdú po vóli světské věci? Jistě, nebrzoť kto vyjde z šeředstvie toho, byť jej něco nezprznilo, obieraje sě s tiemto světem, jemuž to vonie, to jest v chut, co j’ na zemi, ale ne to, co j’ svrchu, kdež jest Kristus v Otcově chvále. Ale když Kristus ráčil k nám i dolóv sjíti, kdež by mohli po něm jíti i obec zástupóv lidských, opatř sě každý, zdali nenie číst, jsa v údolí, a přistup v pokoře, znaje sě nečista, k Hospodinu u pravé vieře a v srdečné žádosti, aby číst byl, a řka:

X
51„raady“ neobvyklá kvantita
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).