Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<25r25v26r26v27r27v28r28v29r>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[27r]číslo strany rukopisuvnitřnie a vrchnie krásy, ještoť všelikého člověka osvěcije! O němž die prorok: Přistupte k němu a budete osvieceni. Nevelímť, by nejměli za dobré toho, co j’ Bóh učinil, ani je to proti vieře naší, ež jsú dobrým dobré stvořeny a krásné věci; ale smierně a smyslně krásy v stvoření užívajte, ne při tom milosti ostanúce, neb to, což vidíme, pod časemť jest a zhyneť s časem, ale toho, ješto j’ věčné dobré, nevidíme. Podlé toho, jakož jsme porušeným přirozením zrodili sě, ale když jsme v druhém našem duchovniem porodu obnoveni, nemáme sě na tom dobrém[aj]dobrém] dobre, ješto j’ pod časem, obložiti, ale máme věčného dobrého pílni býti, abychom toho okem k oku vzdy viděli v slavnosti jeho a vzdy jmajíc milovali, jenž se j’ pro ny ráčil i děťátkem naroditi, pán náš Kristus Ježíš, Syn boží věčný, jenž kralije s Otcem i s Duchem svatým bez počátka i bez skonánie. Amen.

O svatém Štěpánu.

Když najprvní den po božiem narození světíme den svatého Štěpána a potom den svatého Jana a pak den mláďátek[ak]mláďátek] mladyatek den jako najposlé kostel pamatuje, ne proto j’ to, by jako ty dni všel v blažnost onoho světa svatý Štěpán neb svatý Jan, aneb ony dietky by jako ten den byly zbity pro Jezukrista, ale proto jest to, že i trój jest řád svatých, jichž všech jest Kristus oslavenie. Jedni jsú z úmysla žádali pro boží milost pracovati neb trpěti, i skutkem to učinili; druzí všeho úmysla toho byli, ale někak to minulo, ež to je nepotkalo, aby skutkem jich dobrý úmysl byl dokonán; třetie potkalo, ež trpěli skutkem pro Bóh a nemyslivše – kdyby lze bylo, byli by toho rádi prázdni. Prvé znamenává svatý Štěpán, neb i byl jest úmysla toho, ež chce rád trpěti pro boží milost, což ho potká, i skutkem trpěl a svú krev prolil; protož prvý den po dni narozenie Syna božieho ustaven jest ke cti jeho. Druhé svatý Jan znamenává, ež byl jest úmysla toho, aby i hořkost smrti trpěl ve jmě božie, ale skutkem jest netrpěl smrti. A kakžkoli ve mnohém jest věčí svatého Štěpána, však ež menšie tiemto, ješto sem řekl, znamenává, po dni svatého Štěpána položen jest den svatého Jana. Třetie svaté mládenci tito pro

X
ajdobrém] dobre
akmláďátek] mladyatek den
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).