Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<25r25v26r26v27r27v28r28v29r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

vnitřnie a vrchnie krásy, ještoť všelikého člověka osvěcije! O němž die prorok: Přistupte k němu a budete osvieceni. Nevelímť, by nejměli za dobré toho, co j’ Bóh učinil, ani je to proti vieře naší, ež jsú dobrým dobré stvořeny a krásné věci; ale smierně a smyslně krásy v stvoření užívajte, ne při tom milosti ostanúce, neb to, což vidíme, pod časemť jest a zhyneť s časem, ale toho, ješto j’ věčné dobré, nevidíme. Podlé toho, jakož jsme porušeným přirozením zrodili sě, ale když jsme v druhém našem duchovniem porodu obnoveni, nemáme sě na tom dobrém, ješto j’ pod časem, obložiti, ale máme věčného dobrého pílni býti, abychom toho okem k oku vzdy viděli v slavnosti jeho a vzdy jmajíc milovali, jenž se j’ pro ny ráčil i děťátkem naroditi, pán náš Kristus Ježíš, Syn boží věčný, jenž kralije s Otcem i s Duchem svatým bez počátka i bez skonánie. Amen.

O svatém Štěpánu.

Když najprvní den po božiem narození světíme den svatého Štěpána a potom den svatého Jana a pak den mláďátek jako najposlé kostel pamatuje, ne proto j’ to, by jako ty dni všel v blažnost onoho světa svatý Štěpán neb svatý Jan, aneb ony dietky by jako ten den byly zbity pro Jezukrista, ale proto jest to, že i trój jest řád svatých, jichž všech jest Kristus oslavenie. Jedni jsú z úmysla žádali pro boží milost pracovati neb trpěti, i skutkem to učinili; druzí všeho úmysla toho byli, ale někak to minulo, ež to je nepotkalo, aby skutkem jich dobrý úmysl byl dokonán; třetie potkalo, ež trpěli skutkem pro Bóh a nemyslivše – kdyby lze bylo, byli by toho rádi prázdni. Prvé znamenává svatý Štěpán, neb i byl jest úmysla toho, ež chce rád trpěti pro boží milost, což ho potká, i skutkem trpěl a svú krev prolil; protož prvý den po dni narozenie Syna božieho ustaven jest ke cti jeho. Druhé svatý Jan znamenává, ež byl jest úmysla toho, aby i hořkost smrti trpěl ve jmě božie, ale skutkem jest netrpěl smrti. A kakžkoli ve mnohém jest věčí svatého Štěpána, však ež menšie tiemto, ješto sem řekl, znamenává, po dni svatého Štěpána položen jest den svatého Jana. Třetie svaté mládenci tito pro

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).