Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

[235v]číslo strany rukopisuněv přemoci uklidností, [a]text doplněný editoremn pálí srdce; lakomstvo odehnati, ano táhne mysl; [hb]text doplněný editoremitá žádost kypru a [čr]text doplněný editoremstvu býti, ano lenost vieže svými okovami; přemoci tělesné žádosti a jsúc v těle. Aj, ve všem v tom čím[gz]čím] czynij kto pro boží milost viece přemóž nesnadnosti, u větší cti povýšen bude v odplatě nebeské radosti. Amen.

Na svatého Matěje apoštola.

Padl jest los na Matěje a přičten jest k jedenácti. Když zahynul Judáš prorádce, dva postavili, kterého by chtěl Bóh voliti druhýmnadcet apoštolem miesto Judáše. Tu padl los na Matěje a přičten jest k jedenádcti. Nechajíc řeči, kterým by to stalo sě losem, neb nic o tom nepraví Písmo, chci něco řéci o tom, ješto Bóh z své milosti každého jako losem kakýms uvede […]text doplněný editorem[128]poškozený text losu svatých. Neb jakož die jinde svatý Pavel, losem jsme povoláni a přichystáni podlé úmysla boži[eho]text doplněný editoremeho[eho]text doplněný editorem, ješto vše činí radú [své]text doplněný editorem vóle, abychom byli k ch[vá]text doplněný editoremle[129]slovo na rozhraní dvou řádků slavnosti jeho. Neb [Hos]text doplněný editorempodin, jakož svatý Austin[130]slovo na rozhraní dvou řádků pokládá, v své d[obro]text doplněný editoremtě, aby všichni přišl[i]text doplněný editorem ku poznání jmene jeh[o]text doplněný editorem a účastni byli dobroty j[eho]text doplněný editoremeho[eho]text doplněný editorem, všecky volá, ižádného [ne]text doplněný editoremzavrha, ižádného nena[131]slovo na rozhraní dvou řádků, všem skýtá své da[ry]text doplněný editorem. A to jeho povolánie, j[akož]text doplněný editorem rozličné rozličně zo[ve]text doplněný editorem i k rozličným činóm n[ebo]text doplněný editorem stavóm, onoho túto př[íči]text doplněný editorem[132]slovo na rozhraní dvou řádků a onoho túto, já [mie]text doplněný editoremním[133]slovo na rozhraní dvou řádků těmi losy, ješto B[óh]text doplněný editorem mezi vše mece. Ač i n[e]text doplněný editorem [v]text doplněný editoremšichni svých losóv př[ijí]text doplněný editoremijí[ijí]text doplněný editorem[134]slovo na rozhraní dvou řádků, skrze něž by v[e]text doplněný editoremšli[135]slovo na rozhraní dvou řádků pomocí božie mil[osti]text doplněný editorem v los věčné chvály s s[va]text doplněný editoremtými[136]slovo na rozhraní dvou řádků jeho. Ale správn[ě]text doplněný editorem by jmělo hrozno býti [vó]text doplněný editoremli sě boží protiviti a [ne]text doplněný editoremvzieti[137]slovo na rozhraní dvou řádků losu svého, toho [sta]text doplněný editoremvu, toho účinku něter[ého]text doplněný editorem, k němuž koho volá Hos[po]text doplněný editoremdin[138]slovo na rozhraní dvou řádků, k němuž jedná [koho a]text doplněný editorem [p]text doplněný editoremósobí dávaje […]text doplněný editorem

X
gzčím] czynij
128poškozený text
129slovo na rozhraní dvou řádků
130slovo na rozhraní dvou řádků
131slovo na rozhraní dvou řádků
132slovo na rozhraní dvou řádků
133slovo na rozhraní dvou řádků
134slovo na rozhraní dvou řádků
135slovo na rozhraní dvou řádků
136slovo na rozhraní dvou řádků
137slovo na rozhraní dvou řádků
138slovo na rozhraní dvou řádků
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).