Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

[235r]číslo strany rukopisuA tak i ve mnohém, o němž by bylo mluviti dlúho, v němž podlé šlechetnosti převýšenie bude převýšenie i v odplatě.

Třetie svatý Petr v utrpení na kříži skonal svój život a tak povýšen, ež s kříže sšel v nebeskú radost. Takéž i my skrze mnohá protivenstvie mušíme jíti do královstva nebeského. Takť jich jest nás předešlo mnoho, takť i po nás pójdú, takež i my máme jíti. Řeklť jest Kristus: Já vám tak zpósobuji královstvo, jako j’ mně zpósobil mój otec. Když jest Kristus, bez hřiechu přišed na svět, nevyšel z světa, by netrpěl, co sě my chceme nadieti v hřieše přišedše i v hřieše sě starajíce, by nám nebylo trpěti něco? A ač něteří nezavinie, by trpěli, ale k svému trpie povýšení, jako j’ Job trpěl; a něteří také trpie, aby nezašli v milovánie světa. Neb ten svazek, ješto lidi jím svět [vie]text doplněný editoremže[124]list na těchto místech otřepán, doplněno podle edice J. Straky v milost k s[obě]text doplněný editorem ztrhávají taková protivenstvie. A co nám Bóh [ji]text doplněný editoremného ukazuje, když přeptí[125]slovo na rozhraní dvou řádků na ny tolik práce a [neli]text doplněný editorembých pótek na světě a ptivných[126]slovo na rozhraní dvou řádků, jen ež neslu[šie]text doplněný editorem světa milovati? A tak die svatý Řehoř: Svým vzvoleným učinil Hospodin na tomto světě příkrú cěstu, aby nenetbali zapomniec sě, co j’ rozkoší v jich kraji, v němž dojdúce viec mají býti. Něteří také zde trpie, ab[y]text doplněný editorem tieže potom netrpěli, ež jsú snad kochali sě ně v čem mimo pravdu, a dobrovolné trpenie menšie zbavuje trpenie většieho. A pakli dá Buoh komu taký pokoj, ež nikte nečiní jemu protivenstvie, jměj j’ mysl hotovu, byť i umřieti bylo pro Bóh, ež by chtěl s pomocí jeho rád dojíti toho povýšenie a skrze nepokoj tohoto světa dojíti pokoje nebeského. A zatiem máť i pokoj […]text doplněný editorem[127]poškozený text

X
124list na těchto místech otřepán, doplněno podle edice J. Straky
125slovo na rozhraní dvou řádků
126slovo na rozhraní dvou řádků
127poškozený text
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).