Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

hněv přemoci uklidností, an pálí srdce; lakomstvo odehnati, ano táhne mysl; hbitá žádost kypru a črstvu býti, ano lenost vieže svými okovami; přemoci tělesné žádosti a jsúc v těle. Aj, ve všem v tom čím kto pro boží milost viece přemóž nesnadnosti, u větší cti povýšen bude v odplatě nebeské radosti. Amen.

Na svatého Matěje apoštola.

Padl jest los na Matěje a přičten jest k jedenácti. Když zahynul Judáš prorádce, dva postavili, kterého by chtěl Bóh voliti druhýmnadcet apoštolem miesto Judáše. Tu padl los na Matěje a přičten jest k jedenádcti. Nechajíc řeči, kterým by to stalo sě losem, neb nic o tom nepraví Písmo, chci něco řéci o tom, ješto Bóh z své milosti každého jako losem kakýms uvede […]text doplněný editorem[130]poškozený text losu svatých. Neb jakož die jinde svatý Pavel, losem jsme povoláni a přichystáni podlé úmysla božieho, ješto vše činí radú [své]text doplněný editorem vóle, abychom byli k chvále slavnosti jeho. Neb Hospodin, jakož svatý Augustin pokládá, v své dobrotě, aby všichni přišli ku poznání jmene jeho a účastni byli dobroty jeho, všecky volá, ižádného nezavrha, ižádného nemina, všem skýtá své dary. A to jeho povolánie, jakož rozličné rozličně zove i k rozličným činóm nebo stavóm, onoho túto příčinú a onoho túto, já miením těmi losy, ješto Bóh mezi vše mece. Ač i ne všichni svých losóv přijímají, skrze něž by vešli pomocí božie milosti v los věčné chvály s svatými jeho. Ale správně by jmělo hrozno býti vóli sě boží protiviti a nevzieti losu svého, toho stavu, toho účinku něterého, k němuž koho volá Hospodin, k němuž jedná koho [a]text doplněný editorem pósobí dávaje […]text doplněný editorem

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 4 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).