Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

něv přemoci uklidností, [a]text doplněný editoremn pálí srdce; lakomstvo odehnati, ano táhne mysl; [hb]text doplněný editoremitá žádost kypru a [čr]text doplněný editoremstvu býti, ano lenost vieže svými okovami; přemoci tělesné žádosti a jsúc v těle. Aj, ve všem v tom čím kto pro boží milost viece přemóž nesnadnosti, u větší cti povýšen bude v odplatě nebeské radosti. Amen.

Na svatého Matěje apoštola.

Padl jest los na Matěje a přičten jest k jedenácti. Když zahynul Judáš prorádce, dva postavili, kterého by chtěl Bóh voliti druhýmnadcet apoštolem miesto Judáše. Tu padl los na Matěje a přičten jest k jedenádcti. Nechajíc řeči, kterým by to stalo sě losem, neb nic o tom nepraví Písmo, chci něco řéci o tom, ješto Bóh z své milosti každého jako losem kakýms uvede […]text doplněný editorem[128]poškozený text losu svatých. Neb jakož die jinde svatý Pavel, losem jsme povoláni a přichystáni podlé úmysla boži[eho]text doplněný editoremeho[eho]text doplněný editorem, ješto vše činí radú [své]text doplněný editorem vóle, abychom byli k ch[vá]text doplněný editoremle slavnosti jeho. Neb [Hos]text doplněný editorempodin, jakož svatý Austin pokládá, v své d[obro]text doplněný editoremtě, aby všichni přišl[i]text doplněný editorem ku poznání jmene jeh[o]text doplněný editorem a účastni byli dobroty j[eho]text doplněný editoremeho[eho]text doplněný editorem, všecky volá, ižádného [ne]text doplněný editoremzavrha, ižádného nena, všem skýtá své da[ry]text doplněný editorem. A to jeho povolánie, j[akož]text doplněný editorem rozličné rozličně zo[ve]text doplněný editorem i k rozličným činóm n[ebo]text doplněný editorem stavóm, onoho túto př[íči]text doplněný editoremnú a onoho túto, já [mie]text doplněný editoremním těmi losy, ješto B[óh]text doplněný editorem mezi vše mece. Ač i n[e]text doplněný editorem [v]text doplněný editoremšichni svých losóv př[ijí]text doplněný editoremijí[ijí]text doplněný editorem, skrze něž by v[e]text doplněný editoremšli pomocí božie mil[osti]text doplněný editorem v los věčné chvály s s[va]text doplněný editoremtými jeho. Ale správn[ě]text doplněný editorem by jmělo hrozno býti [vó]text doplněný editoremli sě boží protiviti a [ne]text doplněný editoremvzieti losu svého, toho [sta]text doplněný editoremvu, toho účinku něter[ého]text doplněný editorem, k němuž koho volá Hos[po]text doplněný editoremdin, k němuž jedná [koho a]text doplněný editorem [p]text doplněný editoremósobí dávaje […]text doplněný editorem

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).