Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

[237v]číslo strany rukopisuza ono jemu bude dáno. Neb v duchovných věcech utěšenie stokrát jest lepše, nežli v světských. A tak skrze rozličné příčiny, jako losy rozličnými, vcházejí rozliční v los svatých. A sbožný neobmešká losu svého, ale když potluče, Hospodin svú milostí otevře jemu.

Ale ež tak mnozí své losy obmeškávají, toť devaterem přicházie činem. Jedni v své rozpači budú obmeškáni, ztratiec naději do božie milosti: Neb Kain zabiv bratra, nehlédal božie milosti zúfav řka: Větší jest mój hřiech, nežli bych mohl nalézti milost. A jako Judáš, ješto zře jen na velikost svého hřiechu, nesměje žádati milosti, sám sě oběsil, a zlého přičinil ke zlému a tak ztratil los mezi apoštoly, a svatý Matěj losem přišel na jeho miesto. Druzí budú sě tomu posmievati, když kazatelé, písmo nebo někto dá jim rádu[146]„raadu“ neobvyklá kvantita neb příklad, aby ostanúc světa, slúžili Bohu. Tak když Lot velel něterým s sebú vyjíti z města pravě, ež sě propadne město, ani sě tomu posmieváchu, jako by to bez smysla mluvil. A tak Lot ven vyšel, a oni tu zahynuli. Třetí v své hrdosti netbají, co Bóh napomíná. Jako farao vida divy božie moci a zázraky, však netbal učiniti vóle božie, až i zahynul. Čtvrtí slyšiec, ano Bóh zove, nepójdú, vezmúce omluvy sobě: Nemohu jíti, ves jsem kúpil; pán jsem, mám po světu státi. Kúpil jsem patero spřeženie volóv, nepójdu; chci peniez přičíněti[hb]přičíněti] przyczenyety ku peniezi, sbožie k sboží, jako vól k volu připřáhají. Ženu sem pojal, nemohu jíti; tělo mám, nemohu tělesné líbosti oželeti, bych šel po Bohu. Pátí den za dnem odkládají svým po Bohu obracením a jmajíc někdy dobrú vóli. A ktož odkládá, obmeškává. Protož volá svatý Pavel: Neroďte duchu pohašovati. A Kristus velí

X
hbpřičíněti] przyczenyety
146„raadu“ neobvyklá kvantita
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).