Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

[209v]číslo strany rukopisuperníkóv, lektvaří bez velmi pilné potřeby v postě večer pojédati. Čteť sě v Králových knihách, ež, když král Saul zapověděl, aby[hd]aby] aby aby ižádný nejedl, jeliž by přemohli své nepřátely, syn králóv nadjel med. Otekl konec té holi, ješto držal v ruce, v ten med a snědl. A inhed učil hněv boží, tak ež sě jedva s smrtí minul. A pakli j’ kto, ež sě nemóž postiti, jiných od postu neodtahuj, a proto něčím jiným to nahraď, ješto móž učiniti, což sě nepostí![113]nejisté čtení A ktož sě postí, die svatý Pavel, nesuď těch, ještoť jedie! Svatý Řehoř, ež jměl někakú svú nemoc, nemohl sě postiti, ale čte sě o něm, ež velikú toho žalost jměl, ež u velikú sobotu, ješto i dietky sě postie, on sě nepostí. Čte sě také o jednom svatém biskupu, ež nemohl sě postiti, až jeden Veliký pátek po službě kázal sě na lodí vésti na jedno jezero a přikázal, ač by i chtěl, aby nikakež jeho k břehu nepřivezli, mieně, aby sě mušil ten den postiti. Když pak vschotěl, aby sě s ním přivezli k kraji, řka, ež nemóž býti bez jedenie, a oni nechtěli, jakž najprv byl jim přikázal, požehnav sě vystúpil z lodie, šel po vodě jako po zemi. Toť se j’ v Švábiech stalo, a Kunrát jmě bylo biskupu tomu. A město slove Konstantina, a tuť jest to veliké jezero, jakžť mi jest pravil odtud jeden.

Také běch řekl pověděti, které jest posty držeti najlép. Najlépť jest držeti posty od kostela přikázané: Tento póst, suché dny, vigiljie, křížové dny. A pátky z dobrého obyčeje máme držeti, abychom toho dne jměli utrpenie; neb toho dne trpěl za ny náš Pán Kristus, a také Adam a Eva toho dne snědli jablko zápovědné. I jest nám podobné toho dne jmieti v krmi utrpenie. V sobotu nejíme masa, že j’ ten den Kristus ležal mrtev. A někto nejedie v středu také masa, ež toho dne prodal Judáš Krista. Ktožť pak přiká[210r]číslo strany rukopisuzané

X
hdaby] aby aby
113nejisté čtení
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety a 12 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).