Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

[132v]číslo strany rukopisupočtu svých hřiechóv. Ani snad mysli k tomu přiložíme, bychom jich těžkost převážkali. A kto to móž vplně shodnúti, co pohýříme skrze oči, skrze sluch i skrze jiné tělesné čichy? Co v hrdosti mysli, v závisti, v hněvě, v túžebnosti rozlenějíc, v lakomstvu, v pazludnéj lakotě, v smilstvie, v rozpuščeném veselí a v marném Boha pozapomínajíc, neplniec jeho přikázaní, nestřěhúc sě zápovědí, v jiných hřiechu pochvalijíc a někdy ponuknúc k hřiechu. A tak i v mysli i v řěči i v skutciech jsme plni hřiechóv.

Ale ať množstvie těch rozličných hřiechóv rozdělí na čtyři strany, aby snáze bylo sě na ně rozmysliti: najprv hřešíme, rozličně zlé činiece; druhé dobré obmeškávajíce; třetie dobré činiece; a čtvrté, když zlého necháme. Poslyšte o každém z toho čtvera, aby poznajíc sě hřiešnými, snažnějie volali srdcem: Smiluj sě nad námi, Hospodine!, a pílnějšé zpovědi byli a milejie postnie snesli utrpenie! Protož znamenajme, v kakém jsme nebezpečenství v životě tomto, kak nám jest pílně božieho třěba smilovánie, poňavadž hýříme a hřěšíme nejen tehdy, když zlé činíme, ale dobré obmeškajíc a druhdy dobré činiec, aneb když zlého necháme. Ež mnoho hýříme zlé činiece, móžem na svatých zřiec řěči znamenati, coť oni dějí o svých hřiešiech. Die David: Obklíčilo mě zlé, jemuž nenie počta. A opět die jiný, ješto j’ milosti zaslúžil: Hřěšil sem nad číslo mořského piesku. I die k tomu svatý Bernart: Kak to zečtu, co j’ nad počet? A čehož nemohu zčísti, kak za to učiním dosti, ano pravda nutí až do poslednieho ortu dluh zaplatiti? Protož s prorokem volati musíme: Nevstupuj s svým sluhú v súd, Hospodine! Ižádnýť člověk nebude spravedlen, jen což skrze tě, budú li tebú hřieši jemu odpuštěni. A kto vše počte, kolikem činy hrdosti, pý[133r]číslo strany rukopisuchú,

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).