Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

ďá[120v]číslo strany rukopisubelský, aneb baby zobláčejíc sě na ruby v blány. A jakož za času antikristova pohnú sě, by to řéci lze bylo, i výborní – ale ktož sě pohnú, ti v pravdě výborní nejsú –: takež tuto mnozí, ješto sě stateční zdáchu a duchovní, pohnú sě o masopustě, pášíc zabylstvo masopustnie, až i vztancijí velmě k tanci nepodobní. Avšak[di]Avšak] Awſak awſak blaženi, ktož za však čas súd pravý činí a spravedlnost, tak dobře o masopustě, jako jindy. Blažený muž, ktož úfá ve jmeno božie a nezří k nestatečnosti ani k zabylstvu křivému.

Tak jest zjevné dobré blažnost, ež nenie třeba chváliti jie. Neb cožkoli lidé činie, po čem li stojie, vše proto činie, ež v tom zdá sě jim někaká blažnost. A tak ač jest jedna věc a velmě dobrá pravá blažnost, však blúdiec lidé hledají jie v rozličných věcech a cěstami rozličnými. Onen mní, by blaze bylo jemu, kdyby byl pánem; onen, kdyby byl tamto, a onen tamto; onomu sě zdá, ež by jemu blaze bylo, by ženy nejměl, a onomu, by sě oženil. A onen své blaze mní v hrdosti sě ukázati, onen v obžerství sobě povoliti a onen v smilstvie aneb v zabylstvie masopustniem; a v čemž kto mohl by vesel býti, v tom mní své blaze. Ale z nejednoho veselé, z nejednoho utěšenie příde tesknost, lopot a hoře; protož ne každá útěcha, ne každé veselé jest blažnost. Ale blažnost jest veselé v pravdě a útěcha; ktož by pro pravdu byl vesel, ten by byl blázen. Ale tak jest ve všem svět tento nestatečný a vše j’ utěšenie světské marnost, nemóž ten býti i jeden blažen, ktož svú naději zří k světskéj marnosti a k zabylstvu křivému jeho. A jakož těchto dní masopustních veselé sě mnozí, a něteří jen ukazují, jako by sě veselili, ano v srdci někaká nechut – ale nechažť by bylo i veselé, skoroť mine smútie sě sedúc, až bude u postě, ješto bujiechu,

X
diAvšak] Awſak awſak
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).