Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

[121r]číslo strany rukopisukoblihy jědúc –: takť jest ve všech světských věcech. Zdá sě veliké blaze, dosáhnúc tohoto neb tohoto, jednež z toho bude někaká lopot a tak nevyjde, jakož sě z toho utěšenie nadějiechu. A pakli by sě to nikakž jinak nepřevrhlo, ješto toho ne často bývá, ale smrt světské blaze každému zboří. A protož veliké bláznovstvie lidí světských, ež tu hledají života blaženého, kdežto nenie i života. Dobré jest hledati, což hledají, ale ne tu hledati toho, kdež hledají. Dobré by bylo to nalézti, skrze něž by blaze bylo, ale zde na světě nenie toho v světských věcech. A ovšem nenie v tohoto času nestatečnosti a v křivém zabylstvie masopustiem. Ale kde j’ pravé zde blaze, to ukazuje ona řeč Davidova, ješto sem ji vypověděl na počátce řka: Blažený muž, ktož úfá ve jmenu božiem a nezří k nestatečnosti ani k zabylstvu křivému, by točíš chtěl v takových marnostech světských uložiti naději svého utěšenie. Ale ten muž jest blažený, ješto má naději ve jmenu božiem své blažnosti a odvrátí sě od nestatečného.

A znamenitě die, ež muž jest takový blažen, a toť miení, ež panie statečné mysli i dievky mladé ti mužie jsú, ješto v statečném úmysle, bez vrtkosti[dj]vrtkosti] wrkoſty mysli stojiec, pokušenie přemáhají a pochlebenstvie tohoto světa. O těchť mužích die i jinde svatý Jakub: Blažený muž, ktož snese pokušenie; neb když zkúšen bude, vezme korunu. V tom mužství ženyť jsú nazvány neženami a rodem mužie s úmysly vrtkými, ješto ač co počnú statečného, neskonají, točiece sě jako povětřie neústavné v svých úmyslech, nemohúť slúti mužmi těmi; neb jako j’ ženám přirozeno, krátký smysl mají, hledajíc jen lidské pochvaly, pnúce sě nad jiné v hrdosti a na to sě nerozmysléc, co potom bude. Ó, co sě jich učiní a ukáže ženami takými

X
djvrtkosti] wrkoſty
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).