Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

jmieti bude a dóstojenstvo také většie. Avšak řku: Všem bude společnie utěšenie z každého zvláštieho zaslúženie. Tam radosten bude stav vdoví aneb manželský velikú ctí panenského stavu. Stav panenský utěšen bude svatého vdovstvie zaslúžením a manželstvie. Vesel bude sbor mučenníkóv pokorú svatých zpovědníkóv, […]text doplněný editorem silú a trpedlností vítězných božích mučenníkóv. Neb tam v nebesiech bude plná milost k družci bez všie záslony. Protož bude pásti jeden druhého svým zaslúžením a odplatú, ež každý svého družce ščestí bude sě tak radovati jako svému, poňavadž druh druha tak milovati bude jako sám sě. A když budem viece Boha milovati, nežli kto móž sám sě aneb koho milovati, a božie ščestie, ješto však nenie jiné, nežli on sám, tak veliké jest, že vycházie nad každý smysl: tehdy ta radost, ješto ji bohdá jmieti budem z milosti božie, také vycházie nad každý smysl. Když jest nečíslný téžměř zástup andělských duchóv a svatých lidí, ješto mají v nebesiech býti, avšakž má počet: tehdy téžměř bezčíslná bude radost z jich svatého tovařistvie, avšak by mohla počet jmieti. Ale že j’ bez počta, bez miery Bóh stvořitel nekonečnéj velebnosti v svéj moci, v svéj múdrosti, v svéj dobrotě a dóstojen bez miery, bez počta i bez konce milovánie a nade vše: tehdy ta radost, ješto j’ z milovánie božieho, tak jest veliká, že j’ nelze jie všie pochopiti; ale každý, ktož v ni vejde, pln jie bude podlé zaslúženie svého, jelikož móž svým pochopem jie pochopiti. A když jest taká radost v těch sbožných snóškách, když sě sbéřem u miesto nebeského Jeruzalema, dobře nám to kostel svatý ku paměti přivodí vúpoly postu, abychom přemohli práci pro takú radost, a tú nadějí posilu vzěli a snesli postnie utrpenie. I počíná kostel svatý mši, veselým hlasem zpievaje a řka: Vesel sě Jeruzaleme

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).