[Lékařství neznámého františkána, rukopis NK XVII D 10]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 10, 53r–60r. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka
<<<10<54r54v55r55v56r56v57r57v58r>>10>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

jakožto voda, toť znamená plicná voda a má v levé straně bolest. A znamená také, že ta voda nepožitá jest a že jest přirozenie studeného.

Voda bielá a svrchu náčerná, k olovu podobná

Jest li bielá voda a svrchu náčerná, k olovu podobná, tať znamená vodné tele. Jest li bielá voda a tenká, toť znamená padúcí nemoc, tehdy má býti černá svrchu jako olovo.

Voda bielá a v ní jako maso drobné, jako piesek na dně

Jest li voda bielá a tenká a že mnoho masa drobného jako piesku na dně jest, toť znamená mdlobu měchýře a že ten člověk vody držeti nemuož.

Voda tenká a bielá

Jest li voda tenká a bielá v jedné nemoci, tať znamená nemoc dlúhú od studenosti a za toho člověka jest strach.

Voda podobná k olovu. Aqua lividacizojazyčný text

Jedné vodě latině řiekají lividacizojazyčný text a česky k olovu podobná. Nenie úplně černá, tať přicházie z toho, že někdy člověk má zimnici, ješto bývá třetí den, toť se stává od horkosti a od studenosti. A ta studenost jest jemu v životě a horkost svrchu na životu. Ta voda znamená měkost v životě. Tehdy té vody má býti málo, neb jde z měkostí od člověka, a proto jest jie málo. Pakli má zimnici, tehdy té jest vody málo, neb voda od té horkosti zhyne.

Voda kalná

Také bývá k olovu podobná. A to se stává od rémy, neb ta réma jde na plíce a je naplňuje. A tiem naplněním jsú plíce vlhké a jsú plny, a to máš tak rozeznati. A na té vodě svrchu zdá se jako séměčko. A ten nemocný má bolest v levé straně.

Voda k olovu podobná a hustá

Pakliť jest neduh od játr, tehdyť jest ta voda k olovu podobná a hustá a ten nemocný má bolest v pravé straně. Včas ta voda bývá k olovu podobná od mdloby třevnie, to máš tak jistě znáti, tehdy nemocný má bolest pod pútkem. A pakli v životě má bolest, ten omdlévá a velmi jej v životě hryze. Tehdy má býti voda kalná a červená.

Černá a kalná voda. Sračka

Pakli jde od sračky, tehdy té vody má býti málo. Někdy ta voda znamená nežit neb otok v třevu údovniem neb údevniem,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 10 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).