[Lékařství neznámého františkána, rukopis NK XVII D 10]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 10, 53r–60r. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka
<<<10<55v56r56v57r57v58r58v59r59v>>10>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

že ten člověk živ bude.

Voda od červenosti a od světlosti černá. O okolku zeleném

Bude li voda od červenosti a od světlosti červená, tehdy se jest zaň báti. A bude li okolek zelen jako tráva v jedné nemoci, toť se znamená smysla potracenie. A toho se jest při tom znamení báti.

Zvonček na vodě

Jest li, že bude zvonček svrchu na vodě státi, jako když déšť de na lúži, a že ten zvonček na vodě nezahyne, toť znamená dlúhú nemoc. A znamená také nemoc v ledvích a zlý vietr a mdlú hlavu.

Drobná pěna jako zrnce

Bude li v okolku drobná pěna jako zrnce, toť znamená ránu v hlavě a bolest v prsech neb v plecech. Jest li bolest na plicech, tehdy jej v levé straně bolí. Pakli jest v prsech, napřed jeho bolí.

Pavučina

Bude li svrchu oblak jako pavučina, toť znamená bolest v prsech a v plicech.

Znamenaj o pěně na vodě. Pěna na vodě. Jest li vždy na vodě zvonček

Jest li vždy na vodě mnoho pěn svrchu, toť znamená nemoc prsí a horkost játr. A některé sú pěny třevnie.

Pěna podobná k šafránu

Jest li pěna podobná k šafránu, toť znamená tu nemoc, jenž slóve žlútenice. Vidíš li na vodě jako hnuoj v sklenici, tomuť škodí v měchýři, toť jest ta voda a máť smrděti. A jeho pod pútkem bolí. Pakli přijde od játr, tehdy voda nesmrdí a ten člověk má bolest v pravé straně.

U vodě kalu mnoho a plove svrchu

Jest li voda kalná a jest li kalu v ní mnoho a jest li, že zplývá ten kal po vodě, toť znamená nemoc vnitř v prsech. Pakli jest ten kal vprostřed u vodě a ke dnu se nepustí, to znamená neduh okolo žaludka.

Kal vprostřed u vodě. Na dně kal

Jest li ten kal na dně a jest li, že voda jest červená, toť znamená neduh vnitřní v měchýři a v ledvích.

Krev u vodě

Pakli uzříš krev u vodě, toť přichodí včas od játr, a tehdy krev má čistá býti a toho nemocného bolí v pravé straně.

Krev na dně

Pakli přijde od měchýře, tehdy ta krev má na dno padnúti a bude velmi smrděti.

Krve mnoho a čistá

Pakli přijde od hřbetnie žíly, tehdy té krve mnoho jest a jest čistá a má bolest v chřbetě a v ledviech.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety a 19 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).