[Lékařství neznámého františkána, rukopis NK XVII D 10]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 10, 53r–60r. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka
<<<10<53r53v54r54v55r55v56r56v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

a tlustá nic, než tenká, tehdy jest člověk nemocen od studené a suché nemoci, to jest přirozenie studenosti. Nebo studenost činí vodu bielú. Jakož vidíme, že zimě, když voda zmrzne, tehdy bude led bielý.

Voda červená a tenká

Jest li voda červená a tenká, toť přichodí od horkosti a od přirozenie suchého. Jest li voda bielá a tlustá, tehdy člověk jest neduživý od studenosti a od vlhkosti.

Ani tlustá, ani tenká, ani červená, ani bielá

Jest li voda ani tlustá, ani tenká, ani červená, ani bielá, než k zlatu nápodobná, tiem obyčejem, když člověk močí, hned čistá voda jde od něho a jako zlato se mění.

Ne tak jako od mladých, ale jako zlato rýnské

Však toto máš zvláštně znamenati, že voda včas bude proměnitedlná s některakú také červeností, jako od velikého hryzenie v životě. Včas pro to veliké horkosti neznamená. Tehdy jemu žíla tepe znenáhla. A tomu člověku píti se nechce a nemá mnoho horkosti.

K vodě přivoněti

Také má přivoněti k té vodě, zdali by smrděla, neb voněla. Smrdí li, tehdy ten člověk požíval některých věcí smrdutých. Pakli vždy smrdí voda od něho, toť znamenává, že vláha toto člověka i krev v něm hnije. A ten člověk potom brzy zimnici bude mieti aneb nemoc velikú.

O vodě dětí mladých

Máme znamenati, že mladých dětí mnoho má býti vody, neb jsú vlažní od přirozenie a často jedie a pijí. Potom po XV letech jsú horčejší a má jich voda býti čistá, k zlatu červenému podobná. To jest, že podobu k zlatu mieti má. Ale voda starých lidí má býti bielá a tenká, neb sú studení, proto ostane voda bielá, nepožitá.

Čím se voda mění

Také věz, že krmě proměňují vodu, když člověk jie horké krmě neb pie červené pitie, bude tiem červenější. Pakli jie studené krmě a pie studené pitie jako vodu, bude bielá voda.

Voda změněná

Od lázny a od přielišné práce a od hněvu, tiem také voda bývá červenějšie, neb od horkosti

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety a 15 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).