[Lékařství neznámého františkána, rukopis NK XVII D 10]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 10, 53r–60r. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka
<<<10<53r53v54r54v55r55v56r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

od postu a od odpočívanie, od bděnie a ze sna, od smilstva, od veselé, od lázny neb od mytie, od jiedla a od pitie, od lékařstvie rozličně přijímaného neb požívaného.

Při vodě ohledování co mistr pilně má znamenati

Když mistr vodu ohlédá, tehdy má pilně znamenati, mnoho li vody, či málo, čili vhod, neb přieliš mnoho, aneb velmi málo. Když jest vody té mnoho, to se stává v jednom neduhu, že nátura, totiž přirozenie, přielišnú mokrostí a vláhú od sebe tak mnoho vody žene. Také se stává na zdravém člověku, kterýž mnoho jie a pie, a málo pracuje. Neb ta mokrost v něm nezhyne. A proto děti vody mnoho mají, že mnoho pijí, a nic nepracují. To nepřichodí od mdloby něchýře, ale že ledvie vody zdržeti nemohú. Také má znáti, když jest vody málo, to se přiházie, že člověk málo jie a pie. A když velikú práci má, též i od toho také velikú horkost má a málo vody. Aneb se také stává někdy od přielišného potu aneb od přielišného běhánie na chýšku. Nebo ktož na chýšku mnoho chodí, ten má málo vody. A proto znáti máš, když jest člověk nemocen a mnoho pie a na chýšku nechodí a nepotí se a zdá se jemu, že kámen překážie jemu, věz, žeť jest to zlé znamenie. Toť se znamená, že jeho přirozenie tak mdlé jest, že vody od člověka odtáhnúti nemuož. A nebo znamená ta veliká horkost, že krev a mokrost člověčie přicházejície zahlazuje vodu.

Jest li, že vody ani mnoho, ani málo jest, toť znamená dobře zpósobné přirozenie. Máme znamenati, jest li bielá, červená, neb tlustá, neb tenká, anebo smrdutá voda. Jest li voda červená neb tlustá nebo kalná, to se znamenává člověk horkého přirozenie, totižto od krve, nebo ta horkost činí vodu červenú. A ta vlažnost činí vodu tlustú. Jest li voda bielá

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 10 měsíci a 21 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).