[Lékařství neznámého františkána, rukopis NK XVII D 10]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 10, 53r–60r. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka
<<<<<56r56v57r57v58r58v59r59v60r>>10>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Leží li piesek na dně u vodě, znamená kámen v ledvích neb v měchýři. Jest li kámen v měchýři, jest piesek bielý. A když jej mezi prsty tře, tehdy tvrdý jest, a voda jest barvy syrovátčie a kalná. A to se včas stává od přielišné horkosti a od přielišné suchosti. Aneb že jest ten člověk některaké ostré lékařstvie přijímal. A to lékařstvie v životě se rozešlo. Aneb zda se jest s ženami natrhl aneb některak jinak že by se natrhl v ledvích. Tehdy ten piesek jest měký a druhému také tvrdý. I máš s pilností nemocného tázati, kterak by jemu to přišlo, od ženy li, či od lékařstvie, či od horkosti nemoc ta jemu přišla.

Lupiny

Uzříš li jako lupiny neb drobnú věc u vodě, toť přichodí od nežitu v měchýři, tehdy má bolest v životě. A to přicházie od horkosti a od zmizenie všeho těla. A tomu jest člověku nesnadno pomoci, neb zlú má horkost a ta v něm hoří v těle.

Bylo li by u vodě co drobného jako zrnce

Jsú li drobná zrnce u vodě neb velmi malé lupinky, toť přicházie trojí věcí. Někdy od reumy, někdy od hryzenie v životě. Tehdy má voda kalná býti. Někdy přijde, že žena dietě nese, syna neb dceru. Jsú li zrnce nebo lupiny červené, tehdy nese dceru. A má býti voda velmi čistá a cecík levý bude jí tvrdší než pravý. A žíly jejie v rukú tepú jí rozličně.

Opět znamenaj. Itemcizojazyčný text ještě o vodách z jiných kněh mistra Bartoloměje. Znamenaj

O vodách z jiných kněh mistra Bartoloměje, kterak poznáno býti má každé přirozenie po vodě nebo jeho nemoci. A od kterého živle řečeného nemoc pocházie. Nota.cizojazyčný text

Když jest voda bez porušenie zachovaná, jest li červená a neplzká, ta znamená, že ten člověk má mnoho krve přieliš a čisté. A jest li voda červená a tenká, znamená člověka žlučného, velmi hořície krve. A že hojný jest v horkosti a že scházie na vlhkosti tak, že jemu

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 10 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).