[Lékařství neznámého františkána, rukopis NK XVII D 10]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 10, 53r–60r. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka
<<<10<53r53v54r54v55r55v56r56v57r>>10>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

svrchnie, jakožto v létě. Pakli který člověk přieliš jie a pie, bude také voda červená a nepožitečná. I bude mistr zklamán, za to maje, že to jest od mladosti přielišné, i nemuož toho člověka přirozenie poznati. Ani nemoci.

Voda bielá a svrchu mhla na ní

Jest li voda bielá a svrchu mhla na ní jako pavučina, to se stává od toho, že tučnost okolo ledví se rozplyne a ledviny schnú. A ten člověk nemá přirozené horkosti. I znamená se zmisánie a dokonánie na životě toho člověka. I má ten člověk na svém životě velikú nečistotu a horkost. A když ta voda od člověka jde, tehdy ne ihned znamená se ta tučnost a mhla, jeliž dobrú chvíli postojí. Pakli přijde od ledví, tehdy se ihned znamenává ta tučnost, když voda od člověka jde. Někdy jde voda jako voda tence, a někdy tlustě a kalně. Anebo ani přieliš tlustě, ani kalně.

Voda kalná a tlustá

Jest li voda ani kalná, ani tlustá, toť znamená člověka dobrého přirozenie.

Voda velmi k vodě podobná pakli jest, od nemoci bielá

Jest li voda velmi k vodě podobná, toť přichodí od člověka, že ten přieliš jedl a pil, že přirozenie jeho toho požiti nemuož. Pakli přijde od nemoci, tehdy znamená, že ten člověk má játry nemocné a že toho tlustého moče pro mdlobu přirozenie od sebe odehnati nemuož. A od toho bude mieti bolest v pravé straně a přijme na se velikú horkost jako zimnici.

Má li člověk neduh a vodu bielú

Má li člověk neduh a vodu bielú, k vodě podobnú, toť znamená nemoc dlúhú a studenú, toť jest přišlú od studenosti. Jest li pak na obrácení, že volná kalná nenie aneb že padne na dno v sklenici, toť znamená, že ten člověk po druhé v túž zase nemoc upadne, neb jest nemoc ta při něm ostala, ješto s tiem kalem voda ta odjíti měla. Tehdy za toho člověka jest strach pro tu dlúhú nemoc a pro tu mdlobu. V čas jde voda buď červená, neb bielá, anebo žlutá od člověka a

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 10 měsíci a 21 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).